" ยินดีคอนรับสู่เว็บไซต์สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยค่ะ เราได้รวบรวมเนื้อหาสาระ กิจกรรมของทางสมาคม กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมเป็นอย่างมาก ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถดาวโหลดใบสมัครสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยได้ที่หน้าเว็บไซต์ค่ะ หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ Tel.02-748-0028 Fax : 02-708-1885 หรือ E-mail : tsa201604@gmail.com ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านค่ะ..."
 • Current
การก่อตั้งสมาคมฯ                                                             

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัย

การก่อตั้งสมาคม

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย หรือ TSA ในช่วงเริ่มต้นนับย้อนไปเมื่อปี พ.ศ.2555 ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าระบบรักษาความปลอดภัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งนอกจากจะเป็นธุรกิจแล้วระบบรักษาความปลอดภัยยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้สังคมเกิดความสงบและความมั่นคงมากขึ้น จึงได้รวมตัวกันเพื่อก่อตั้งสมาคมฯ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ เพื่อช่วยส่งเสริมธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง สร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่อเข้าร่วมจัดทำโครงการกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ  รวมถึงให้ความรู้และข่าวสารด้านเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยแก่สมาชิกและผู้ที่สนใจ

สามาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย เริ่มก่อขึ้นขึ้นเมื่อ 26 เมษายน 2555 มีผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมฯ ทั้งหมด 5 ท่านดังต่อไปนี้

 1. คุณกิตติชัย สมิทวุทธิกุล              ประธานกรรมการ บริษัท ซัมคอม เทคโนโลยี จำกัด
 2. คุณสุนทร ทองมี                        ประธานกรรมการ ASD Distribution Co., Ltd.
 3. คุณจันทร์เพ็ญ ประสูติชัย             ประธานกรรมการ บริษัท มาสเตอร์ คอนโทรล จำกัด
 4. คุณหยั่น เฟง หยาง                    ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด
 5. คุณชัชวาลย์ นิรมิตวิจิตร              ประธานกรรมการ Info Media & Publication co.,ltd.
 6. คุณธนกร เกื้อกฤษฏาวัน              ประธานกรรมการบริหาร ตั้ม ซีเคียวริตี้
 7. คุณสุเทพ สัมมาเทศน์                 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอทยแอมโน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยยังเป็นสมาชิกของหน่วยงานขนาดใหญ่ เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, Asian Professional Security Association, Global Security Industry Alliance ซึ่งจะช่วยให้ สมาชิกของสมาคมฯ ได้รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจกว้างมากยิ่งขึ้น

 

ปัจจุบันนายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย คือ คุณหยั่น เฟง หยาง ซึ่งเป็นนักคิด นักบริหารรุ่นใหม่มีประสบการณ์ในการบริการธุรกิจสินค้าระบบรักษาความปลอดภัยมากว่า 15 ปี และมีความมุ่งมั่นที่จะนำพาธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยให้เติบโตแข็งแกร่งและยั่งยืน จึงทำให้ได้รับรางวัลต่างๆ ได้แก่ รางวัลการค้าอาเซียน ASEAN COMMERCE AWARD 2012 อีกทั้งได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบ สาขาผู้นำส่งเสริมและพัฒนาในการทำงานและบริหารงานธุรกิจ Thailand Leader Award 2015 และล่าสุดยังได้รับรางวัลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี 2559 Best Biz & Product Awards 2016 อีกด้วย

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคม

 


 

 

วัตถุประสงค์

 1. เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัย
 2. สร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัย ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกันทั่วประเทศ
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยโดยคำนึงถึงจรรยาบรรณและประโยชน์ต่อสังคม
 4. ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาอุสากรรมระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงวิจัยและสร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ
 5. เผยแพร่ให้ความรู้ และให้คำแนะนำในด้านเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย
 6. เป็นตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศ เพื่อประสานงานและร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 7. ควบคุมดูแลสมาชิกของสมาคมฯ ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่ทางสมาคมฯ ได้กำหนดขึ้น
 8. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและหน่วยงานสำคัญต่างๆ เพื่อจัดทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมฯ
 9. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความแข็งแกรงให้ตลาดสินค้าระบบรักษาความปลอดภัย
 10. สมาคมฯ ไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น

 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

 1. เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการของสมาคม
 2. เข้าร่วมประชุม /อบรมความรู้ด้านระบบความปลอดภัย
 3. รับนิตยสารด้านความปลอดภัยของสมาคม
 4. เข้าร่วมจัดนิทรรศการกับทางสมาคม
 5. เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญของสมาคม
 6. รับสิทธิเลือกตั้งนายกสมาคม
 7. รับส่วนลดพิเศษจากทางสมาคมในการออกงานแสดงสินค้าหรือกิจกรรมต่างๆ
 8. รับสิทธิแจ้งข่าวสารใน Website, Facebook, Wechat, Line ของสมาคม
 9. รับอีเมล์ข่าวสารของสมาคมทางอีเมล์

 

 

ประเภทธุรกิจที่สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมได้

 1. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกล้องวงจรปิด
 2. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสัญญาณกันขโมย
 3. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือเครื่องสแกนใบหน้า
 4. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายระบบควบคุมประตู
 5. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายระบบไม้กั้นรถยนต์
 6. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายระบบกั้นทางอัตโนมัติ, ประตูอัตโนมัติ
 7. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายระบบตรวจจับโลหะ
 8. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

 

Hit Articles

ติดต่อ / Contact US

Email:
Subject:
Message:
2 + 2 + 2 = ?