" ยินดีคอนรับสู่เว็บไซต์สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยค่ะ เราได้รวบรวมเนื้อหาสาระ กิจกรรมของทางสมาคม กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมเป็นอย่างมาก ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถดาวโหลดใบสมัครสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยได้ที่หน้าเว็บไซต์ค่ะ หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ Tel.02-748-0028 Fax : 02-708-1885 หรือ E-mail : tsa201604@gmail.com ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านค่ะ..."
  • Current
คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) จัดงานThank you Party เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ภัตตาคารจรินทร์ทิพย์ โดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณสมาคมต่าง ๆ อาทิ สมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย สมาคมตระกูลหยางแห่งประเทศไทย สมาคมนักธุรกิจฟุเจี้ยนประเทศไทย และสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน เป็นต้น รวมทั้งผู้ประกอบการและสื่อมวลชน ที่ร่วมแสดงความยินดีลงในสื่อหนังสือพิมพ์ในโอกาสที่คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์รับตำแหน่งนายกสมาคม การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 150 คน

Hit Articles

ติดต่อ / Contact US

Email:
Subject:
Message:
2 + 2 + 2 = ?