" ยินดีคอนรับสู่เว็บไซต์สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยค่ะ เราได้รวบรวมเนื้อหาสาระ กิจกรรมของทางสมาคม กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมเป็นอย่างมาก ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถดาวโหลดใบสมัครสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยได้ที่หน้าเว็บไซต์ค่ะ หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ Tel.02-748-0028 Fax : 02-708-1885 หรือ E-mail : tsa201604@gmail.com ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านค่ะ..."
  • Current
 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ร่วมงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเยาวชนด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี (Project to Enhance Science Communication of Nano Safety for Youth 2018 / NCY 2018)โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติและ ศูนย์เครือข่ายนาโนพลัส ภาคใต้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (Nanotec) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช/NSTDA) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลุ่มเยาวชนที่มีอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข่าวสารเรื่องความปลอดภัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น เป็นต้น นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบ Master Class จะได้เข้าค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการทำสื่ออย่างง่าย โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาค เข้าค่ายอบรมบ่มเพาะและให้ความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยี ความปลอดภัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี จากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ตลอดจนได้รับการอบรมเทคนิคการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ และการทำคลิปวิดีโออย่างง่ายโดยผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

 

 

Hit Articles

ติดต่อ / Contact US

Email:
Subject:
Message:
2 + 2 + 2 = ?