" ยินดีคอนรับสู่เว็บไซต์สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยค่ะ เราได้รวบรวมเนื้อหาสาระ กิจกรรมของทางสมาคม กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมเป็นอย่างมาก ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถดาวโหลดใบสมัครสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยได้ที่หน้าเว็บไซต์ค่ะ หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ Tel.02-748-0028 Fax : 02-708-1885 หรือ E-mail : tsa201604@gmail.com ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านค่ะ..."
  • Current
 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ร่วมงาน CCTV ตอบโจทย์สร้าง Value ให้กับเมือง ณ ห้องประชุม BT-Auditorium อาคาร 3 (Biotec) สวทช.บรรยายโดยคุณเพลินพิศ หมื่นพล ดร.ภาสกร ประถมบุตร ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์ พล.ต.ต. พิทยา ศิริรักษ์ และคุณประกอบ จ้องสรัสแสง จากนั้นร่วมการประชุมเครือข่าย CCTV Consortium ครั้งที่ 3/2561 ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศ ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 ตึกส่วนงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ.ปทุมธานี โดย ดร จิรัชญา ฝ่ายบริหารพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี สวทช แนะนำ Thailand Technology Rating System -TTRS เสร็จจากนั้นได้ร่วมงาน Honeywell Thailand Partner Appreciation Dinner ร่วมกับคุณกฤษฎา ปานบำรุง รองนายกสมาคม คุณปิยพันธ์ คงเศรษฐ รองนายกสมาคม คุณชัชวาล นิรมิตวิจิตร รองเลขาธิการสมาคม ที่มา: กลุ่ม CCTV Consortium

 

Hit Articles

ติดต่อ / Contact US

Email:
Subject:
Message:
2 + 2 + 2 = ?