" ยินดีคอนรับสู่เว็บไซต์สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยค่ะ เราได้รวบรวมเนื้อหาสาระ กิจกรรมของทางสมาคม กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมเป็นอย่างมาก ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถดาวโหลดใบสมัครสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยได้ที่หน้าเว็บไซต์ค่ะ หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ Tel.02-748-0028 Fax : 02-708-1885 หรือ E-mail : tsa201604@gmail.com ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านค่ะ..."
  • Current
 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 Mr. Jincai Yang, chairman of World UAV Federation, Mr. Jani Hirvinen, Vice Chairman ได้มาร่วมประชุมความร่วมมือทางด้านอากาศยานไร้คนขับกับสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA)โดยมีคุณโทนี่ หยาง นายกสมาคม, คุณกิตติชัย สมิทธิวุทธิกุล นายกกิตติมศักดิ์, พล.อ.ต. กิตติทัศน์ ภาเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, คุณพันธพัฒน์ พิณสวัสดิ์ รองนายกสมาคม, คุณกฤษฎา ปานบำรุง รองนายกสมาคม, คุณวศิน ดำรงรัตน์ กรรมการ, คุณสุเทพ สัมมาเทศน์ กรรมการสมาคม, พร้อมทั้งคุณกิจจา ล่ามกิจจา กรรมการ สมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย และคณะร่วมให้การต้อนรับและหารือในครั้งนี้