" ยินดีคอนรับสู่เว็บไซต์สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยค่ะ เราได้รวบรวมเนื้อหาสาระ กิจกรรมของทางสมาคม กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมเป็นอย่างมาก ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถดาวโหลดใบสมัครสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยได้ที่หน้าเว็บไซต์ค่ะ หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ Tel.02-748-0028 Fax : 02-708-1885 หรือ E-mail : tsa201604@gmail.com ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านค่ะ..."
  • Current
 

ข่าวสาร2 เข้าพบที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ประกอบการระบบรักาาความปลอดภัยไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า คุณกร ทัพพะรังสี ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ และ คุณทวีชัย
เจริญบัณฑิต ทั้ง 3 ท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งมีประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ดังนั้นสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย จึงได้เรียนเชิญทั้ง 3 ท่าน เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย โดยมีหน้าที่แนะนำให้คำปรึกาาในการดำเนินงานและพัฒนาสมาคมผู้ประกอบการรักษา ความปลอดภัยไทยให้เจริญก้าวหน้าสืบไป
โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ตัวแทนสมาคม ซึ่งประกอบด้วย คุณกิตติชัย สมิทธิวุทธิกุล นายกสมาคม คุณโทนี่ หยาง อุปนายกสมาคมและกรรมการ คุณสุนทร ทองมี อุปนายกสมาคมและกรรมการ และคุณชัชวาลย์ นิรมิตวิจิตร เลขาธิการสมาคม ได้เข้าพบเพื่อเรียนเชิญ ดร. วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัย ไทยอย่างเป็นทางการ ณ บริษัท กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยมี ดร.วัลลภ ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง

ติดต่อ / Contact US

Email:
Subject:
Message:
2 + 2 + 2 = ?