" ยินดีคอนรับสู่เว็บไซต์สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยค่ะ เราได้รวบรวมเนื้อหาสาระ กิจกรรมของทางสมาคม กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมเป็นอย่างมาก ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถดาวโหลดใบสมัครสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยได้ที่หน้าเว็บไซต์ค่ะ หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ Tel.02-748-0028 Fax : 02-708-1885 หรือ E-mail : tsa201604@gmail.com ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านค่ะ..."
  • Current
 วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ร่วมกับผู้จัดงาน Thailand Smart Tech 2016 จัดงาน TSA Night ที่โรงแรมสวิตโซเทล เลอ คองคอร์ท โดยในครั้งนี้สมาคมได้เชิญแขกกิตติมาศักดิ์ อาทิ ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์(นายกกิตติมศักดิ์) พลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี(ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์)  คุณกิตติชัย สมิทธิวุทธิกุล(นายกกิตติมศักดิ์) คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์(นายกสมาคม) คุณสุวิช จิตเกษมสุข(รองนายกสมาคม) คุณสุนทร ทองมี(รองนายกสมาคม) คุณสุเทพ สัมมาเทศน์(เลขาธิการ) และคุณชัชวาล นิรมิตวิจิตร(รองเลขาธิการ) คุณวราภรณ์ สมพงษ์(ที่ปรึกษาสมาคม) โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยกว่า 180 คน และสื่อมวลชนทั้งรายการทีวี หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร อาทิ TNN24, XinHua Magazine, Security Thailand, SMARTECH และหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า

ในงานได้มีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องการยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยไทย บรรยายโดย ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ นายกสมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชีย (ประเทศไทย) (APSA), เรื่องที่สอง บรรยายบทบาทและกิจกรรมของสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัย (TSA), โดยคุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย เรื่องที่สามบรรยายเรื่อง Smart Security for Smart Factory โดยคุณพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง Thailand Smartech: Smart Technology for Tomorrow บรรยายโดยคุณเพ็ญนภา บัณทุรัตน์ รองประธานกรรมการบริหารบริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. จำกัด   

 

 

Hit Articles

ติดต่อ / Contact US

Email:
Subject:
Message:
2 + 2 + 2 = ?