" ยินดีคอนรับสู่เว็บไซต์สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยค่ะ เราได้รวบรวมเนื้อหาสาระ กิจกรรมของทางสมาคม กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมเป็นอย่างมาก ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถดาวโหลดใบสมัครสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยได้ที่หน้าเว็บไซต์ค่ะ หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ Tel.02-748-0028 Fax : 02-708-1885 หรือ E-mail : tsa201604@gmail.com ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านค่ะ..."
  • Current
สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย จัดคณะไปดูงานแสดงสินค้า CPSE Fair ณ shenzhen

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย จัดคณะไปดูงานแสดงสินค้า CPSE Fair ณ shenzhen เมื่อวันที่ 29/10-1/11 2015 ที่ผ่านมา...

Read more...

คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ ได้เข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น พลเอกเชษฐา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม คุณทรงฤทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นายกสมาคมสัมพันธ์เศรษฐกิจ ไทย-จีน..

หลังจากที่คุณโทนี่ หยาง ได้รับเกียรติให้เป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ก็ได้เข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ได้แก่ พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, คุณทรงฤทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นายกสมาคมสัมพันธ์เศรษฐกิจ ไทย-จีน, คุณวิชัย มงคลชัยชวาล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประธานรัฐสภา, พลเอกปกิต สันตินิยม ที่ปรึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก...

Read more...

ทีมบริหารสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย หรือ TSA ได้มีการจัดประชุมขึ้น ณ ภัตตาคารหลันหยวน..

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ทีมบริหารสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย หรือ TSA ได้มีการจัดประชุมขึ้น ณ ภัตตาคารหลันหยวน โดยมีคุณกิตติชัย สมิทธิวุทธิกุล นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชุม...

Read more...

งาน Secutech Taipei Taiwan ณ ไต้หวัน

ข่าวสาร3 งาน Secutech ไต้หวัน คณะผู้แทนของสมาคมประกอบด้วย คุณกิตติชัย สมิทธิวุทธิกุล นายกสมาคมฯ คุณสุนทร ทองมี อุปนายกสมาคมฯ คุณโทนี่ หยาง อุปนายกสมาคมฯ คุณภานุเดช สมิทธิวุทธิกุล สมาชิกสมาคมฯ เดินทางเข้าร่วมงาน Secutech Taipei Taiwan ณ ไต้หวัน

Read more...

เข้าพบที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย

ข่าวสาร2 เข้าพบที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า คุณกร ทัพพะรังสี ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ และ คุณทวีชัย...

Read more...

ประชุมจัดตั้งสมาคมฯ ภาพบรรยากาศการประชุมหารือเพื่อแลกเปลียนความคิดเห็นร่วมกัน

ข่าวสาร1 ประชุมจัดตั้งสมาคมฯ ภาพบรรยากาศการประชุมหารือเพื่อแลกเปลียนความคิดเห็นร่วมกัน ระหว่างผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยชั้นนำของประเทศทย เพ่อร่วมกันจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย

Read more...

Hit Articles

ติดต่อ / Contact US

Email:
Subject:
Message:
2 + 2 + 2 = ?