A NEW PARADIGM FOR 2021

Advancing towards Digital Government and A Smart Nation – The Singapore Journey
How Businesses Can Emerge Stronger from Covid-19? , Virtual Healthcare for All – Are You Ready for It? Rising above the COVID-19 Challenges in Philippines ‘s Education Sector


If you have not registered


First slide
First slide
First slide
First slide

นายกสมาคม

คุณหยั่น เฟง หยาง

นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย
กรรมการบริหาร บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด

รางวัลเกียรติยศ

ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบ สาขาผู้นำส่งเสริมและพัฒนาในการทำงานและบริหารงานธุรกิจ
Thailand Leader Award 2015 และ รางวัลการค้าอาเซียน Asean Commerce Award 2012

คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

สมาคมผู้ประกอบการ ระบบรักษาความปลอดภัยไทย

ทางสมาคมฯ ได้รวบรวมเนื้อหาสาระ กิจกรรมและงานสัมมนาต่างๆของทางสมาคม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และ ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกของสมาคมฯ ได้แล้ววันนี้!

 • การก่อตั้งสมาคมฯ

  ผู้ประกอบการด้านอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระดับแนวหน้าของประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย หรือ TSA เพื่อส่งเสริมธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและให้ความ รู้ ข่าวสารด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ฯลฯ โดยมีนายกสมาคมคนปัจจุบัน คือ คุณโทนี่ หยาง เพื่อบริหารงานกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสมาคม

 • 1. เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัย
  2.สร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัย ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกันทั่วประเทศ
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยโดยคำนึงถึงจรรยาบรรณและประโยชน์ต่อสังคม
  4. ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาอุสากรรมระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงวิจัยและสร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ
  5. เผยแพร่ให้ความรู้ และให้คำแนะนำในด้านเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย
  6. เป็นตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศ เพื่อประสานงานและร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  7. ควบคุมดูแลสมาชิกของสมาคมฯ ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่ทางสมาคมฯ ได้กำหนดขึ้น
  8. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและหน่วยงานสำคัญต่างๆ เพื่อจัดทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมฯ
  9. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความแข็งแกรงให้ตลาดสินค้าระบบรักษาความปลอดภัย
  10. สมาคมฯ ไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น

 • 1. บริษัท/บุคคล ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับทางสมาคมฯ ทุกคนจะได้รับนิตยสาร Security Thailand ราย 2 เดือน ฟรี ปีละ 6 เล่ม รวมมูลค่า 300บาท
  2. รับฟรี นิตยสาร Diectory รายปี ปีละ 1 เล่ม มูลค่า 500บาท
  3. ข่าวสาร และข้อมูลการจัดนิทรรศการต่างประเทศ
  4. สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมการจัดนิทรรศการกับสมาคมฯ
  5. อบรมสัมมนาความรู้ด้านความปลอดภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  6. หนังสือสมาคม ปีละ 1 เล่ม

 

ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ ของสมาคม

รวบรวมข่าวสาร ทันเหตุการณ์ และกิจกรรมมากมายของสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมและผู้ที่สนใจให้ทราบข่าวสารได้ทันท่วง

30/06/2564

เนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีน...

เนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีน ต้องขอเเสดงความยินดีกับ สาธารณรัฐประชาชนจีนของความสำเร็จที่น่าชื่นชมในวันนี้ และได้สร้างความเข้าใจให้คนต่างชาติเข้าใจหลักการบริหาร การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของจีนยุคใหม่ที่ไม่เคยทอดทิ้งหลักปรัชญาจีนโบราณเลย ทำให้ทั่วโลกได้เห็นศักยภาพในทุกด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ขอให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขอให้ประชาชนมั่งคั่งร่ำรวยมีความสุขด้วยนะคะ..


Read More...
18/06/2564

กลุ่ม บริษัท เอชไอพี ซีเคียวริตี้ กรุ๊ป โดยคุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ กรมราชทัณฑ์

วันที่ 18 มิถุนายน 2564
กลุ่ม บริษัท เอชไอพี ซีเคียวริตี้ กรุ๊ป
โดยคุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ ร่วมกับ บริษัท เอชไอพี ดิจิตอล จำกัด และ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชไอพี คลาวด์ จำกัด ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ กรมราชทัณฑ์ (Department of Corrections)กระทรวงยุติธรรม จำนวน 100,000 ชุด โดยคุณสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน้ากากอนามัยที่มอบให้ในครั้งนี้จะเป็นส่วนในการช่วยเหลือทั้งในด้านเจ้าหน้าปฏิบัติงานและตามที่กระทรวงแรงงานจัดสรรค์


Read More...
11/06/2564

สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ร่วมรับมอบกล้องวัดอุณหภูมิร่างกาย กล้องตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย สำหรับคัดกรองผู้ป่วย (HIP CM95H)

วันนี้(11 มิ.ย 64) เวลา 13.๐๐ น. พ.ต.อ.กฤษฏางค์ จิตตรีพล ผกก.สน.บางซื่อ, พ.ต.ท.วรภัทร สุขไทย รอง.ผกก.สอบสวน สน.บางซื่อ, พ.ต.ท.จรัญ เศรษฐการณ์ สว.อก.สน.บางซื่อ ร่วมรับมอบกล้องวัดอุณหภูมิร่างกาย กล้องตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย สำหรับคัดกรองผู้ป่วย (HIP CM95H) ซึ่งได้รับการส่งมอบจาก บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด สำหรับวัดอุณหภูมิบุคคล ที่มีอุณหภูมิเกินค่ามาตราฐานเครื่องจะส่งเสียงสัญญาณเตือน พร้อมบันทึกภาพบุคคลนั้นไว้ หากพบอุณหภูมิเกินมาตรฐาน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าภายในพื้นที่ สถานีฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างความปลอดภัย และเพิ่มความอุ่นใจของประชาชนที่มาติดต่อราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ภายในสถานีฯ อันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิค-19 ในขณะนี้อีกด้วย


Read More...
04/06/2564

คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ เอชไอพี ซีเคียวริตี้ กรุ๊ป ร่วมกับบริษัท เอชไอพี ดิจิตอล จำกัด และ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชไอพี คลาวด์ จำกัด

ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่กระทรวงแรงงาน จำนวน 500,000 ชุด ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงานและศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ กระทรวงแรงงาน ซึ่งได้รับมอบโดยคุณสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน้ากากอนามัยที่มอบให้ในครั้งนี้จะเป็นส่วนในการช่วยเหลือสังคมทั้งในด้านผู้ขาดแคลนและแรงงานตามที่กระทรวงแรงงานจัดสรรค์ เพื่อเป็นส่วนช่วยผลักดันเศษฐกิจไทยได้อีกทางหนึ่ง


Read More...
22/05/2564

APAC 5G Industry Forum unveiled key values of 5G ecosystem for Industry 4.0

Thu, May 20, 2021, 9:11 PM·3 min read KUALA LUMPUR, Malaysia, May 20, 2021 /PRNewswire/ -- APAC 5G Industry Forum (5GIF) held virtually online on Thursday with the theme "5G Inspiring new value accelerate Industry 4.0", urged for ecosystem cooperation and joint innovation to support industry digitalization.

The Forum, co-hosted by Huawei Technologies, registered over 800 participants from over 30 countries representing governments, telecom operators, academia, ICT and other vertical industry players from the Asia Pacific region.
The Forum invited technology partners and industry business owners to share and explore on how a sustainable 5G partner ecosystem could be developed to create higher contribution and businesses in the Asia Pacific region. Speakers of the Forum came from different industries and countries from China, Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand.
5G will revolutionize the global economy and to shape business growth, and commercial and digital service acceleration. "But there still have many challenges to overcome, 5G requires not only innovators, but also brave practitioners to drive the development. In Thailand, Siriraj Hospital is a good example, they are facing many difficulties to transform traditional processes, but the hospital has finally started to use 5G services for remote patient monitoring, connected ambulances, and unmanned medicine vehicles to provide higher quality of medication service to their patients," said Dennis Xiao, President of Huawei Technologies Asia Pacific Region in the opening remarks.
Mr. Dustin Kehoe, APAC & ME Service Director of Global Data, mentioned in the Forum that more than 15,000 ASEAN enterprises are spending over $246 billion for current ICT transformation, industries are starting to use 5G in manufacturing, oil and gas, healthcare, and other campus-based networks. ASEAN countries are very committed to enlarge industrial manpower through variety skill-sets and technologies talent training.
"5GtoB will bring great benefit to the global economy and Huawei proposes a 1+N 5G target network to fulfill the requirements of video backhaul, machine vision, remote control and real-time positioning," said Daisy Zhu, Vice President of Wireless Marketing at Huawei. She then shared several examples of automation in manufacturing, airports and shipping ports highlighting 5G's role in providing greater bandwidth, lower latency and positioning.
The Forum covered two discussion panels, panelists from university, consultants, government, and telecom operators had come up a common views for the industry standards, public policies and regulation with economic benefits to capitalize on creating growth, improving quality and maximizing efficiencies in product lines.
The 2nd panel session discussed on the challenges and opportunities of 5G eco-systems cooperation. Huawei, and incumbent operators have already established lots of IoT based partnership cooperation framework in the past a few years, which can help to build a faster local ecosystem. The next going forward is to explore more possible business use cases to create new commercial value, together with innovators, start-ups, and solutions providers to offer 5G enabled vertical industry solutions to accelerate industry digitalization.
The rapid deployment of 5G across Asia Pacific has paved the way for new innovations in vertical industries. Continued ICT investment and cooperation will better serve the businesses of the region, accelerate industry digital transformation, and develop the local partner ecosystems necessary for inspiring new value and accelerating industry 4.0.

แหล่งที่มา
https://finance.yahoo.com
https://markets.businessinsider.com


Read More...
11/05/2564

Asia Pacific 5G Industry Forum by GSMA and Huawei

วันพฤหัสที่ 20 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.00 น.-16.30 น.
(เวลาไทย)

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการสัมมนาออนไลน์ http://bit.ly/AP5GForum

ลงทะเบียนออนไลน์


อนาคตของโลกอัจฉริยะที่กำลังใกล้เข้ามาของการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วของยุค 5G เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลในอุตสาหกรรมรวมกับการสร้างอุตสาหกรรมยุค 4.0 ซึ่งในการแพร่ระบาดของโคิวิด 19 ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและสร้างความสำคัญสำหรับผลิตการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะการข่นส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเป็นการกำหนดธุรกิจ ให้มีการขยายเติบโตในบริการเชิงพาณิชย์ในส่วนของ 5G จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการปลดล็อกโอกาสทางการค้าใหม่ๆ
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เทคโนโลยีในยุคของ 5G มาพัฒนาต่อยอดให้กับธุรกิจของเรา และเข้าใจบทบาทของ 5G ในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมดิจิทัลให้มากขึ้น จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังออนไลน์ในหัวข้อ "Asia Pacific 5G Industry Forum by GSMA and Huawei"


Read More...
05/04/2564

การประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการบริหารชุดที่สองของสมาคมการค้านักธุรกิจไทย - จีน ซึ่งเป็นปีครบรอบ 46 ปี

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ทางสมาคมการค้านักธุรกิจไทย - จีน ได้จัดการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการบริหารชุดที่สองเพื่อสรุปงานล่าสุดและจัดทำแผนงาน เพื่อขยายการค้า และแบ่งปันข้อมูลถ่ายทอดความคิด ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการค้าในรูปแบบต่างๆ โดยมีผู้ประกอบการกว่า 70 รายทั้งจากประเทศไทยและประเทศจีน โดยมีท่านประธานจินหรง ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นปีครบรอบ 46 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน ในครั้งนี้ด้วย

Read More...
05/04/2564

Huawei ASEAN Academy (Thailand) EEC Branch Opening

Huawei ASEAN Academy (Thailand) EEC Branch Opening โดยคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การสร้างทรัพยากรมนุษย์ และระบบนิเวศ (Talent ecosystem) รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT สำหรับโลกยุค 5G” พร้อมได้รับเกียรติจาก หยาง ซิน (Mr. Yang Xin) อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

โดยผู้ลงนามจากทั้งสองฝั่ง คือ คุณอาเบล เติ้ง (Abel Deng)CEO ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่ง Huawei องค์กรชั้นนำมีเทคโนโลยีล้ำหน้าและบูรณาการการใช้งานโซลูชันแล้วในหลายประเทศ เมื่อเห็นว่าประเทศไทยต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะดิจิทัล ต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมใน ประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี 5G จึงเข้ามาสนับสนุน นำมาสู่การลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้าน “การสร้างทรัพยากรมนุษย์และระบบนิเวศ (Talent ecosystem) รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT สำหรับโลกยุค 5G” ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเปิด Huawei ASEAN Academy ในพื้นที่อีอีซี


ภายในงานครั้งนี้ทางบริษัทเอชไอพี ซีเคียวริตี้ กรุ๊ป จำกัด โดยคุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ Chairman HIP SECURITY GROUP และคุณโทนี่ หยาง President HIP SECURITY GROUP ได้รับเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ


ข่าว https://www.eeco.or.th/en/news/328


Read More...