A NEW PARADIGM FOR 2021

Advancing towards Digital Government and A Smart Nation – The Singapore Journey
How Businesses Can Emerge Stronger from Covid-19? , Virtual Healthcare for All – Are You Ready for It? Rising above the COVID-19 Challenges in Philippines ‘s Education Sector


If you have not registered


First slide
First slide
First slide
First slide

นายกสมาคม

คุณหยั่น เฟง หยาง

นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย
กรรมการบริหาร บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด

รางวัลเกียรติยศ

ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบ สาขาผู้นำส่งเสริมและพัฒนาในการทำงานและบริหารงานธุรกิจ
Thailand Leader Award 2015 และ รางวัลการค้าอาเซียน Asean Commerce Award 2012

คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

สมาคมผู้ประกอบการ ระบบรักษาความปลอดภัยไทย

ทางสมาคมฯ ได้รวบรวมเนื้อหาสาระ กิจกรรมและงานสัมมนาต่างๆของทางสมาคม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และ ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกของสมาคมฯ ได้แล้ววันนี้!

 • การก่อตั้งสมาคมฯ

  ผู้ประกอบการด้านอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระดับแนวหน้าของประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย หรือ TSA เพื่อส่งเสริมธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและให้ความ รู้ ข่าวสารด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ฯลฯ โดยมีนายกสมาคมคนปัจจุบัน คือ คุณโทนี่ หยาง เพื่อบริหารงานกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสมาคม

 • 1. เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัย
  2.สร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัย ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกันทั่วประเทศ
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยโดยคำนึงถึงจรรยาบรรณและประโยชน์ต่อสังคม
  4. ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาอุสากรรมระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงวิจัยและสร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ
  5. เผยแพร่ให้ความรู้ และให้คำแนะนำในด้านเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย
  6. เป็นตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศ เพื่อประสานงานและร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  7. ควบคุมดูแลสมาชิกของสมาคมฯ ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่ทางสมาคมฯ ได้กำหนดขึ้น
  8. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและหน่วยงานสำคัญต่างๆ เพื่อจัดทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมฯ
  9. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความแข็งแกรงให้ตลาดสินค้าระบบรักษาความปลอดภัย
  10. สมาคมฯ ไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น

 • 1. บริษัท/บุคคล ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับทางสมาคมฯ ทุกคนจะได้รับนิตยสาร Security Thailand ราย 2 เดือน ฟรี ปีละ 6 เล่ม รวมมูลค่า 300บาท
  2. รับฟรี นิตยสาร Diectory รายปี ปีละ 1 เล่ม มูลค่า 500บาท
  3. ข่าวสาร และข้อมูลการจัดนิทรรศการต่างประเทศ
  4. สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมการจัดนิทรรศการกับสมาคมฯ
  5. อบรมสัมมนาความรู้ด้านความปลอดภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  6. หนังสือสมาคม ปีละ 1 เล่ม

 

ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ ของสมาคม

รวบรวมข่าวสาร ทันเหตุการณ์ และกิจกรรมมากมายของสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมและผู้ที่สนใจให้ทราบข่าวสารได้ทันท่วง

05/04/2564

การประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการบริหารชุดที่สองของสมาคมการค้านักธุรกิจไทย - จีน ซึ่งเป็นปีครบรอบ 46 ปี

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ทางสมาคมการค้านักธุรกิจไทย - จีน ได้จัดการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการบริหารชุดที่สองเพื่อสรุปงานล่าสุดและจัดทำแผนงาน เพื่อขยายการค้า และแบ่งปันข้อมูลถ่ายทอดความคิด ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการค้าในรูปแบบต่างๆ โดยมีผู้ประกอบการกว่า 70 รายทั้งจากประเทศไทยและประเทศจีน โดยมีท่านประธานจินหรง ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นปีครบรอบ 46 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน ในครั้งนี้ด้วย

Read More...
05/04/2564

Huawei ASEAN Academy (Thailand) EEC Branch Opening

Huawei ASEAN Academy (Thailand) EEC Branch Opening โดยคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การสร้างทรัพยากรมนุษย์ และระบบนิเวศ (Talent ecosystem) รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT สำหรับโลกยุค 5G” พร้อมได้รับเกียรติจาก หยาง ซิน (Mr. Yang Xin) อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

โดยผู้ลงนามจากทั้งสองฝั่ง คือ คุณอาเบล เติ้ง (Abel Deng)CEO ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่ง Huawei องค์กรชั้นนำมีเทคโนโลยีล้ำหน้าและบูรณาการการใช้งานโซลูชันแล้วในหลายประเทศ เมื่อเห็นว่าประเทศไทยต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะดิจิทัล ต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมใน ประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี 5G จึงเข้ามาสนับสนุน นำมาสู่การลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้าน “การสร้างทรัพยากรมนุษย์และระบบนิเวศ (Talent ecosystem) รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT สำหรับโลกยุค 5G” ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเปิด Huawei ASEAN Academy ในพื้นที่อีอีซี


ภายในงานครั้งนี้ทางบริษัทเอชไอพี ซีเคียวริตี้ กรุ๊ป จำกัด โดยคุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ Chairman HIP SECURITY GROUP และคุณโทนี่ หยาง President HIP SECURITY GROUP ได้รับเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ


ข่าว https://www.eeco.or.th/en/news/328


Read More...
17/03/2564

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ได้รับเกียรติจากพระสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธุมมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมคมฯ เจิมป้ายของสมาคมฯ TSA เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่สมาคมฯ

ทางสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ได้รับเกียรติจากพระสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธุมมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตร กรรมการมหาเถรสมาคม เจิมป้ายของสมาคมฯ TSA ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่สมาคมฯ โดยมีคุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี...

Read More...
10/03/2564

หัวเว่ย ประเทศไทย คว้ารางวัล “พีเอ็ม ดิจิทัล อวอร์ด”

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัล ให้แก่ นายอาเบล เติ้ง ซีอีโอ หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทย

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัลพิเศษ “พีเอ็ม ดิจิทัล อวอร์ด” ประเภท “Digital International Corporation of the Year” นับเป็นเครื่องยืนยันการสนับสนุนอันทรงคุณค่าและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยอย่างต่อเนื่องของหัวเว่ย นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทในประเทศไทยเมื่อ 21 ปีก่อน รวมถึงความทุ่มเททำงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในประเทศไทย โดยหัวเว่ย เป็นบริษัทต่างชาติเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้

นายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบรางวัลจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีนายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ร่วมในพิธีที่จัดขึ้น ณ ทำเนียบรัฐบาล
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล พร้อมชื่นชมคนรุ่นใหม่ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ ต่อยอด และสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ เพื่อก้าวหน้าไปพร้อมกัน ก่อนเสริมว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบ 5G และ AI เพื่อนำมาขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคต และหวังให้ความสำเร็จในวันนี้เป็นแรงบันดาลใจส่งต่อไปยังนิสิต นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างอนาคตใหม่ให้กับประเทศ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวกับผู้บริหารของหัวเว่ยว่า ”ขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไป และขอแสดงความยินดีด้วย”
“รางวัล PM’s Digital Awards เป็นรางวัลที่มอบให้สำหรับผู้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับประเภทรางวัล PM’s Special Award: Digital International Corporation of the Year นั้นมีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรที่จะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ไว้ในหลายด้าน ได้แก่ มีการวิจัยพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมทั้งภาคธุรกิจหรือบริการและสังคม มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยสำหรับประชาชน มีการลงทุนในประเทศไทยจนก่อให้เกิดการสร้างงาน การพัฒนาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยต่อยอดสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ โดยหัวเว่ยมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับคะแนนสูงสุดจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมพิจารณาผลงานของผู้เข้าประกวดในครั้งนี้” นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าว พร้อมเสริมว่า
“หลากหลายเทคโนโลยีดิจิทัลของหัวเว่ยมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ทำให้เกิดประโยชน์ในภาพสังคม อาทิ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การดูแลความปลอดภัยของระบบ วิกฤตด้านสาธารณสุข และอื่น ๆ รวมถึง โซลูชัน AI และเทคโนโลยี 5G มาใช้ในโรงพยาบาลเพื่อสนับสนุนทีมแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้ หัวเว่ยยังได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และดีป้า เพื่อเปิดศูนย์ “Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC)” เร่งผลักดันการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี 5G และผสานความร่วมมือของทั้งระบบนิเวศ อันจะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจของประเทศต่อไป ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับหัวเว่ยกับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ และขอบคุณสำหรับความตั้งใจในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยอย่างดีมาโดยตลอด”
“ในฐานะตัวแทนของหัวเว่ย ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เรารับรางวัลพีเอ็มอวอร์ด ในวันนี้” นายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) กล่าวในระหว่างพิธีฯ “หัวเว่ยให้ความสำคัญกับการสร้างพันธมิตรในระยะยาวและพร้อมทำงานร่วมกับลูกค้า ตลอดจนพาร์ทเนอร์จากทุกภาคส่วนเพื่อเป็นกลไกในการช่วยประเทศทรานสฟอร์มสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้พันธกิจ “Grow in Thailand, Contribute to Thailand” บริษัทมุ่งมั่นขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และก้าวสู่การเป็น “ดิจิทัลฮับ” ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และช่วยให้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีได้เท่าเทียมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง บริษัทจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่ทุกคน ทุกบ้าน และทุกองค์กร เพื่อสร้างโลกอัจฉริยะที่เชื่อมโยงถึงกันได้อย่างเต็มรูปแบบ”
รางวัลในปีนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันถึงความเป็นผู้นำของหัวเว่ยในอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย และยังเป็นการตอกย้ำพันธกิจของหัวเว่ยในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่ทุกคน ทุกบ้าน และทุกองค์กร ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ทำให้บริษัทได้รับรางวัลพิเศษในปีนี้ ได้แก่
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
- ศูนย์โอเพ่น แล็บ กรุงเทพ ศูนย์สนับสนุนแบบวัน-สต็อป ในการจัดหาโซลูชันอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์, บิ๊กดาต้า และคลาวด์คอมพิวติ้ง แพลตฟอร์มการตรวจสอบ และบริการฝึกอบรมด้านไอซีทีสำหรับลูกค้าและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไอซีทีในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- การทดสอบ 5G ในอีอีซี จัดการทดสอบเทคโนโลยี 5G (5G Test Bed) ในรูปแบบการใช้งานจริง ครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก)
- ศูนย์ 5G EIC (Thailand 5G Ecosystem Innovation Center) ก่อตั้งขึ้นร่วมกับสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยศูนย์นี้จะทำหน้าที่เป็น Sandbox สำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ นักพัฒนา สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสำหรับแอปพลิเคชันและบริการ 5G เร่งบ่มเพาะบุคลากรดิจิทัลคนรุ่นใหม่ของประเทศ และยกระดับทักษะด้านดิจิทัล
การพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าทางสังคม
- โซลูชั่น AI สำหรับโรงพยาบาลรัฐ ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI และ 5G ที่มอบให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศิริราช เพื่อช่วยให้การวินิจฉัยโรคโควิด-19 เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- โซลูชันวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อการแพทย์ทางไกลของหัวเว่ย สำหรับกระทรวงสาธารณสุข ระบบประชุมทางไกลแบบเรียลไทม์ที่ครอบคลุมฟังก์ชันหลากหลาย ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ แพทย์สามารถให้คำปรึกษาผ่านออนไลน์ทางไกลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ผู้ป่วยก็จะได้รับการวินิจฉัย รักษา และติดตามผลผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ของตนเองได้
- รถอัจฉริยะไร้คนขับ ด้วยเทคโนโลยี 5G ทำหน้าที่ขนส่งเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อของบุคลากรแนวหน้า
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- หัวเว่ย อาเซียน อะแคเดมี่ จับมือเป็นพันธมิตรมหาวิทยาลัยด้านธุรกิจ วิศวกรรม และเทคโนโลยี เพื่อสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลให้ได้ 100,000 คน ภายใน 5 ปี
- คอร์ส 5G อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและทีมนักวิทยาศาสตร์จากหัวเว่ย หัวข้อการอบรม ได้แก่ เทรนด์ 5G แผนการให้บริการเชิงพาณิชย์ มาตรฐาน 5G กรณีการใช้งาน โมเดลธุรกิจจาก 5G เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิดแบบหลากมิติ
หัวเว่ยยังได้ประกาศจับมือกับดีป้า เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศและขยายเครือข่ายอุตสาหกรรม 5G ของประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยในปีนี้ ทั้งสองจะร่วมจัดงาน 5G Summit สร้างพันธมิตรในอุตสาหกรรม 5G (5G Industry Alliance) พร้อมจัดการแข่งขัน 5G Hackathon และเตรียมออกรายงานสมุดปกขาว (5G Whitepaper) เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 5G ให้ประเทศไทยและทั่วทั้งภูมิภาคอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรุงเทพธุรกิจ
www.bangkokbiznews.com


Read More...
31/10/2563

พิธีมอบสาส์นตราตั้งและสถาปนาคณะกรรมการสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย สมัยที่ 68

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานพิธีมอบสาส์นตราตั้งและสถาปนาคณะกรรมการสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย สมัยที่68 ณ ห้องประชุมใหญ่ หอการค้าไทยจีนอาคารไทยซีซี  โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีมอบสาส์นตราตั้งและสถาปนาคณะกรรมการสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทยครั้งนี้

Read More...
25/10/2563

สรุปภาพงาน 2020 Zhejiang Service Trade Online Exhibition

กิจกรรมงาน 2020 Zhejiang Service Trade Online Exhibition (Thailand Digital Security Service) เป็นงานเจรจาธุรกิจออนไลน์ระหว่างผู้ประกอบการไทยด้านอุปกรณ์และระบบรักษาความปลอดภัย

Read More...
19/10/2563

ปาฐกถาเรื่อง "การพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย" ในการประชุมสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน และสมาคมธุรกิจต่าง ๆ ครั้งที่ 221

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ (โทนี่ หยาง) นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย พร้อมคุณสุเทพ สัมมาเทศน์ รองนายกสมาคม, Mr. Aleng Peng รองนายกสมาคม, คุณชัชวาล นิรมิตวิจิตร ที่ปรึกษาสมาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน และสมาคมธุรกิจต่าง ๆ ครั้งที่ 221 การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปาฐกถาเรื่อง การพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย

Read More...
13/01/2563

ในวันที่ 13 มกราคม 2563 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคม TSA ได้ถือโอกาสนี้เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์

เนื่องในวาระโอกาสปีใหม่ 2563 ในวันที่ 13 มกราคม 2563 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัย TSA ได้ถือโอกาสนี้เข้าเยี่ยมคารวะ  พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อำนวยพร ความสุข และความปรารถนาดี และให้มีกำลังกาย กำลังใจ และสุขภาพที่แข็งแรง

Read More...