Thailand Fighting Covid-19 Omicron Press Conference งานแถลงข่าว ไทยแลนด์สู้ภัย โควิด โอมิครอน

14/01/2565

ประกาศนโยบายตรึงราคาจำหน่าย ATK 6 ล้านชิ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนและผู้ที่เดือดร้อน
พร้อมทั้งจัดทำโครงการมอบ 100,000 ATK 200 สถานที่ คืนสู่สังคมไทย และนำผลกำไรรายได้ ATK HIPBiotech 10% กลับมาช่วยสังคม สถานสงเคราะห์และมูลนิธิฯ ที่ขาดแคลน
โดยคุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) และประธานกรรมการบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ร่วมกับ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงสถานการโควิด-19 ในประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญในวาระนี้ พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการช่วยแบ่งเบาภาระและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ
โดยประธานเปิดงานในพิธีได้แถลงข่าวในวันนี้ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าทุกภาค ส่วน ทุกๆคน ช่วยกันประชาสัมพันธ์ โครงการที่ ผู้ประกอบการช่วยตรึงราคา ชุดตรวจ ATK เพื่อลดภาระ ของประชาชน และช่วยกันผลักดันโครงการ ให้ ATK 100,000 ชิ้น ไปถึงมือ ผู้ที่เดือดร้อน ผู้ที่ขาดแคลน ใน มูลนิธิ สถานสงเคราะห์หรือโรงเรียนต่างๆ ผมเองขอถือโอกาสนี้เชิญชวนไปยังผู้ประกอบกิจการจำหน่าย ชุดตรวจ โควิด ATK รายอื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ ร่วมกับบริจาค แบ่งปัน ATK ไปยังผู้เดือน ร้อน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมร่วมกัน และในฐานะอดีตปลัดกระทรวงสาธารณะสุข ผมขอขอบคุณ บริษัท HIP GLOBAL ที่จัดจำหน่าย ชุดตรวจโควิด ATK ให้ องค์กรเภสัชกรรม เพื่อแก้ไขปัญหา ชุดตัว ATK ราคาแพงในตลาด โดยส่งมอบให้ องค์กรเภสัชแล้วจำนวน 3 ล้านชิ้น ในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนโรงงานผลิต และกำลังจะส่งมอบ อีก 3.5 ล้านชิ้น ในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนโรงงานผลิตเช่นกัน ร่วมกว่า 6.5 ล้านชิ้น เพื่อแก้ปัญหาการปรับราคา สินค้า ATK สูงขึ้นให้คนไทยทุกคนในประเทศ
ในสถานการณ์ การระบาดของโควิด โอมิคอนครั้งนี้ ผมมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ เราอยู่ในช่วง เปราะบางที่คาบเกี่ยว หากประชาชนลดการป้องกัน ไม่ระมัดระวัง ก็อาจจะกลายเป็นวิกฤติอีกครั้งได้ โครงการ ไทยแลนด์ สู้ภัยโควิด โอไมครอน จึงเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการจัด จำหน่าย ชุดตรวจATK ภาคสื่อมวลชวน และประชาชน จะร่วมมือกันก้าวข้ามภัยโควิด โอมิครอนนี้ไปได้
คุณเฟิง หวังกั๋ว อดีต อุปทูตจีน ประจำประเทศไทย เราต่างตระหนัก ถึงวิกฤติโควิดการระบาด ของโอไมครอนเป็นดี เราต่างรู้ถึงภัยของโรคระบาดชนิดนี้ ที่ส่งผลร้ายไม่ใช่เพียงต่อสุขภาพ ที่มีผู้เสียชีวิตใน ไทยหลายหมื่นคน แต่โควิดยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเงิน ชีวิตความเป็นอยู่สถานบันครอบครัว การ งาน อาชีพ สังคม ทุกคนในสังคมไทยล้วนแต่ได้รับผลกระทบจากโควิดทั้งนั้น และในครั้งนี้หากคนไทย ทุกๆ คน ไม่ร่วมมือกัน ในการช่วยเหลือ การป้องกัน ภัยร้ายนี้จะกลับมาอีกครั้งในวิกฤติครั้งที่ 5 ที่จะทำให้
นอกจากจะมีคนป่วย คนเสียชีวิต ยังมีคนตกงาน คนลำบาก คนเดือนร้อนเพิ่มอีกอีกชีวิต กี่ครอบครัว โครงการ ไทยแลนด์สู้ภัยโควิด ครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดี ที่ผู้ประกอบการจัดจำหน่ายจำหน่าย ATK นำโดยบริษัท HIP GLOBAL สื่อมวลชนทุกช่องทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไป จะมีโอกาสร่วมมือกัน ช่วย แบ่งปัน อยากให้เกิดความร่วมมือกันและตัวผมในฐานะที่เป็นชาวจีนถือว่ามีความใกล้ชิดกับคนไทยทั้งในเรื่องนโยบายและความร่วมมือระหว่างประเทศ ปัจจุบันทางรัฐบาลจีนช่วยสนับสนุนสร้างภูมิคุ้มกัน มอบวัคซีนให้ไทยแล้วทั้งหมด 50.85 ล้านโดส เพื่อเป็นการสนับสนุนประเทศไทยอย่างเต็มที่ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปีใหม่นี้ ประเทศจีนยินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยในการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมทั้งในด้านสาธารณสุขและด้านอื่น ๆ เพื่อผลักดันให้ความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีน-ไทยพัฒนาไปสู่ความสำเร็จใหม่ ให้ได้มากที่สุด ผมเชื่อมั่นว่าเราสามารถหยุดวิกฤติโควิดได้ถ้าคนไทยเราช่วยกัน
คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) และประธานกรรมการบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด การระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทย เมื่อ เดือน มกราคม ปี 63 เป็นเวลาครบ 2 ปี โดยประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤติโควิดมาแล้วถึง 4 ครั้ง และครั้งนี้ การระบาดของโอมิคอน ขณะนี้มีผู้ติด เชื้อ มากกว่า 7,000 คนต่อวัน และกำลังจะกลายเป็น วิกฤติการระบาดครังที่ 5 ที่คนไทยอาจต้องเผชิญกับ ความลำบาก ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมอีกครั้ง ในฐานะนายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) และประธาน บริษัท เอช ไอพี โกลบอล จำกัด ผู้ผลิตและนำเข้าชุดตรวจ ATK โควิด 19 ภายใต้แบรนด์ HIP Biotech ผมมีความ ห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อคนไทยทุกคน จึงจัดทำโครงการบริจาคและแบ่งปัน สินค้าของบริษัท HIP GLOBAL เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อาทิเช่น - การทำ MOU กับสมาคมภัตตาคารไทย ในการจำหน่าย ATK ในราคาต้นทุน และบริจาคสบทบ ให้เพียงพอต่อความต้องการของสมาคม - ร่วมกับสมาพันธ์ SME THAI จัดหาชุดตรวจโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ทั่ว ประเทศไทย - ร่วมมือกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว จัดหาชุดตรวจโควิด-19 เพื่อมอบให้หน่วยงานธุรกิจ และผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในการเปิดประเทศ นอกจากนี้เรายังทำโครงการส่งมอบ บริจาค ATK ให้หน่วยงานราชการ กระทรวงต่างๆ มากมาย ในช่วงวิกฤติโควิด ช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำ ATK ส่งมอบให้กับผู้ประกอบการ และ ประชาชน อาทิ เช่น - สำนักนายกรัฐมนตรี - กระทรวงสาธารณะสุข - กระทรวงแรงงาน - กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - สำนักงานอัยการสูงสุด และโดยเฉพาะการระบาดโควิด ของโอมิคอนในขณะนี้ สถานการณ์ไอมิคอนระบาดไปทั่วโลก โดยเฉพาะทางฝั่ง ทวีปอเมริกา และยุโรป ซึ่งประเทศอเมริกาที่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 1 ล้านคนต่อวัน
คุณสุรวัช อัครวรมาศ อุปนายก สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) การระบาดโควิดโอไมคอนในครั้งนี้ ทำให้หลายประเทศทั่วโลกต่างวิตก และต้องการชุดตรวจ ATK เป็นจำนวน มาก จนเกิดสภาะ ATK ขาดตลาดไปทั่วโลก โรงงานผู้ผลิตต่างปรับราคาสินค้าขึ้น ตามกลไกตลาด เนื่องจาก ต้นทุนวัตถุดิบปรับราคาขึ้น โดยเฉพาะโรงงานผู้ผลิตที่จีน มีการปรับขึ้นค่าแรง และวันหยุดยาวตรุษจีนของ ทางประเทศจีนที่จะถึง ยิ่งทำให้หลายประเทศต่างพยายามจัดซื้อ ชุดตรวจ ATK เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ ประเทศอังกฤษ ที่มีสั่งการซื้อกับโรงงานผู้ผลิต ATK HIP BIOTECH มากถึง 600 ล้านชิ้น โดยโรงงานผู้ผลิต มีกำลังการผลิตที่ 20 ล้านชิ้น ต่อวันทำให้บริษัท HIP GLOBAL มีความกังวลต่อสภาวะสินค้า ATK ขาดตลาด ในช่วงที่โควิด
โอมิคอนกำลังระบาดในประเทศไทย เพื่อช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันไม่ให้เกิดวิฤตการระบาดใหญ่ ภายในประเทศไทย ในครั้งที่ 5 บริษัท HIP GLOBAL ได้สั่งนำเข้า ATK เข้ามา รุ่น D20 เข้ามาจำหน่าย 6 ล้านชิ้น/ครั้ง ด้วยการพรีออเดอร์ ทำ Contact ไว้มากถึง 42 ล้านชิ้น และกำหนดนโยบายราคาเท่าเดิม ไม่ปรับขึ้นตามต้นทุนโรงงานและกลไกตลาด เพื่อเป็นส่วนช่วยในการแบ่งเบาภาระของคนไทยโดยเฉพาะผู้ เดือดร้อน และเพื่อความรวดเร็วต่อสถานการณ์โควิดในครั้งนี้ บริษัทได้เช่าเหมาลำเครื่องบิน Thai Airway Boing 777 ในการขนส่งแต่ละครั้งมายังประเทศไทย เรายังมีพาร์เนอร์ที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยขนส่ง ชุด ตรวจ ATK มาจากประเทศจีน อย่างบริษัท GPI Global Port International ที่เร่งช่วยขนส่งสินค้าให้ถึง ประเทศไทยรวดเร็วที่สุด
นอกจากนี้ องค์กรเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย แก้ไขปัญหา ATK ขาดตลาด ราคาปรับสูงขึ้นมากจนส่งผลกระทบต่อคนไทยที่เดือดร้อน HIP GLOBAL ได้ส่งมอบ ATK ให้ องค์กรเภสัชกรรมแล้ว จำนวน 3 ล้านชิ้น ในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนโรงงานผลิต และกำลังจะส่งมอบ อีก 3.5 ล้านชิ้น ในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนโรงงานผลิตเช่นกัน หลังวันที่ 14 มกราคา 65 เพื่อช่วยเหลือคนไทยทุกคนใน ประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันธุรกิจของประเทศให้เดินหน้าไปได้