THAI SECURITY ASSOCIATION 10 Years Anniversary and Thailand Safety Nursery Press Conference

02/12/2565

   งานครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี 2022 ครบรอบ 10 ปี สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในหัวข้องาน THAI SECURITY ASSOCIATION 10 Years Anniversary and Thailand Safety Nursery Press Conference "บทบาทเทคโนโลยีและระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาล”   วันที่ 2 ธันวาคม 2565 สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) จัดฉลองครบรอบ 10 ปี ที่สมาคมได้ก่อตั้งขึ้นและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม โดยงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธานเปิดงานในพิธี พร้อมทั้ง พิธีมอบใบแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคม TSA โดยแต่งตั้งคุณทวีชัย หยาง เป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ชุดที่ 4 ประจำปี 2023-2025 พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคม พร้อมทั้งพิธีมอบมอบรางวัล The Best Security Award 2022, The Best Innovation Award 2022 ในกับหน่วยงาน, สมาคม, และบริษัท ที่ผ่านการคัดเลือก   โดยภายในงานคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กล่าวว่าตลอด 10 ปีที่ผ่านมาทางสมาคมมีส่วนผลักดันระบบรักษาความปลอดภัยในประเทศไทยให้ก้าวหน้าเติบโตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งในด้านอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้ในหน่วยงาน บ้านเรือน และองค์กร ร่วมทั้งเป็นสมาคมที่ช่วยผลักดันมิติใหม่ ในประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 อย่างแท้จริง ในการนำเทคโนโลยี NB-IoT หรือ narrow-band IoT ซึ่งเป็นมาตรฐานการสื่อสารที่ช่วยให้อุปกรณ์อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งทำงานผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ใช้งานในการควบคุมอุปกรณ์ระบบต่างๆ ผ่านมือถือใช้งานได้อย่างอิสระเข้ามาสู่ประเทศไทย และในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยสถานการความไม่ปลอดภัยของเด็กนักเรียนโดยเฉพาะเด็กชั้นอนุบาล ทางสมาคมได้เล็งเห็นความสำคัญและเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาล เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยเห็นถึงการนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนในการรักษาความปลอดภัยให้กับโรงเรียนอนุบาล และประยุกต์ใช้ในหน่วยงานรักษาความปลอดภัยในการวางระบบใช้งานในส่วนแจ้งเหตุ พร้อมส่งข้อมูลและบันทึกเหตุผ่านศูนย์แจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง ป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันซึ่งก็เป็นที่น่ายินดี เพราะเทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยในการป้องกันเหตุพร้อมทั้งส่งข้อมูลเข้าศูนย์แจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง เพื่อสังคมไทยมีความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น   พร้อมทั้งภายในงานครบรอบ 10 ปี สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ได้รับเกียรติจากสมาคมและหน่วยงานอาทิ ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ ประธานสากลสมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค (APSA), คุณภาคภูมิ เอี่ยมจิตกุศล ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัลหัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยพร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลพร้อมประยุกต์ใช้ในหน่วยงานรักษาความปลอดภัย เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยเห็นถึงการนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนในการรักษาความปลอดภัยให้กับโรงเรียนอนุบาลและป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

   พร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษร่วมเสวนา “Thailand Safety Nursery Press Conference” เทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาล” โดย อาจารย์สมบัติ พิมพ์แสง ที่ปรึกษาสมาคม APSA, คุณรัชกฤช แก้วกรุงศรี CMO บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด และ ดร.ฉัตรชัย รักความซื่อ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชไอพี คลาวด์ จำกัด ร่วมเสวนาให้ความรู้ทั้งเรื่องระบบและการนำไปใช้งานให้ตรงจุดและการนำไปใช้กับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยและในส่วนงานอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด