ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ ของสมาคม

รวบรวมข่าวสาร ทันเหตุการณ์ และกิจกรรมมากมายของสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมและผู้ที่สนใจให้ทราบข่าวสารได้ทันท่วง

04/02/2566

คุณทวีชัย หยาง รับประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

   ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คุณทวีชัย หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย และกรรมการบริหาร บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้รับเกียรติ จาก พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง จตช.(1) มอบประกาศเกียรติคุณ ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานที่ปรึกษา รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในงานจัดประชุมหารือ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน จากภาคประชาชน ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากที่ คุณทวีชัย หยาง ได้ทำคุณประโยชน์ ให้คำปรักษา และสนับสนุน กิจกรรมของสำนักงานตำราจแห่งชาติจนสัมฤทธิ์ผลเป็นอย่างดียิ่ง


Read More...
02/12/2565

THAI SECURITY ASSOCIATION 10 Years Anniversary and Thailand Safety Nursery Press Conference

   งานครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี 2022 ครบรอบ 10 ปี สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในหัวข้องาน THAI SECURITY ASSOCIATION 10 Years Anniversary and Thailand Safety Nursery Press Conference "บทบาทเทคโนโลยีและระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาล”   วันที่ 2 ธันวาคม 2565 สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) จัดฉลองครบรอบ 10 ปี ที่สมาคมได้ก่อตั้งขึ้นและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม โดยงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธานเปิดงานในพิธี พร้อมทั้ง พิธีมอบใบแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคม TSA โดยแต่งตั้งคุณทวีชัย หยาง เป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ชุดที่ 4 ประจำปี 2023-2025 พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคม พร้อมทั้งพิธีมอบมอบรางวัล The Best Security Award 2022, The Best Innovation Award 2022 ในกับหน่วยงาน, สมาคม, และบริษัท ที่ผ่านการคัดเลือก   โดยภายในงานคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กล่าวว่าตลอด 10 ปีที่ผ่านมาทางสมาคมมีส่วนผลักดันระบบรักษาความปลอดภัยในประเทศไทยให้ก้าวหน้าเติบโตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งในด้านอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้ในหน่วยงาน บ้านเรือน และองค์กร ร่วมทั้งเป็นสมาคมที่ช่วยผลักดันมิติใหม่ ในประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 อย่างแท้จริง ในการนำเทคโนโลยี NB-IoT หรือ narrow-band IoT ซึ่งเป็นมาตรฐานการสื่อสารที่ช่วยให้อุปกรณ์อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งทำงานผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ใช้งานในการควบคุมอุปกรณ์ระบบต่างๆ ผ่านมือถือใช้งานได้อย่างอิสระเข้ามาสู่ประเทศไทย และในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยสถานการความไม่ปลอดภัยของเด็กนักเรียนโดยเฉพาะเด็กชั้นอนุบาล ทางสมาคมได้เล็งเห็นความสำคัญและเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาล เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยเห็นถึงการนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนในการรักษาความปลอดภัยให้กับโรงเรียนอนุบาล และประยุกต์ใช้ในหน่วยงานรักษาความปลอดภัยในการวางระบบใช้งานในส่วนแจ้งเหตุ พร้อมส่งข้อมูลและบันทึกเหตุผ่านศูนย์แจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง ป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันซึ่งก็เป็นที่น่ายินดี เพราะเทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยในการป้องกันเหตุพร้อมทั้งส่งข้อมูลเข้าศูนย์แจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง เพื่อสังคมไทยมีความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น   พร้อมทั้งภายในงานครบรอบ 10 ปี สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ได้รับเกียรติจากสมาคมและหน่วยงานอาทิ ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ ประธานสากลสมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค (APSA), คุณภาคภูมิ เอี่ยมจิตกุศล ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัลหัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยพร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลพร้อมประยุกต์ใช้ในหน่วยงานรักษาความปลอดภัย เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยเห็นถึงการนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนในการรักษาความปลอดภัยให้กับโรงเรียนอนุบาลและป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

   พร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษร่วมเสวนา “Thailand Safety Nursery Press Conference” เทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาล” โดย อาจารย์สมบัติ พิมพ์แสง ที่ปรึกษาสมาคม APSA, คุณรัชกฤช แก้วกรุงศรี CMO บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด และ ดร.ฉัตรชัย รักความซื่อ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชไอพี คลาวด์ จำกัด ร่วมเสวนาให้ความรู้ทั้งเรื่องระบบและการนำไปใช้งานให้ตรงจุดและการนำไปใช้กับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยและในส่วนงานอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด


Read More...
21/11/2565

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน THAI SECURITY ASSOCIATION 10 Years Anniversary and Thailand Safety Nursery Press Conference.

“บทบาทเทคโนโลยีและระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาล”


ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00- 11.40 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เข้าสนใจเข้าร่วมงานได้ที่...
ลงทะเบียน สแกน QR Code หรือ
https://forms.gle/GYkjpZQUSbud1pRd7
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณจิรวัฒน์ อุทโท
☎️ โทร. 086-378-6151


Read More...
15/08/2565

10 Year Anniversary สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย

ครบรอบ 10 ปี สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ที่เป็นศูนย์รวมของความร่วมมืออันดี รวมทั้งเป็นตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย ได้เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทั้งในด้าน นวัตกรรม เทคโนโลยีทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย ร่วมส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีตลอดมา โดยมีคุณหยั่ง เฟง หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย เป็นผู้นำในการพัฒนาและดำเนินการต่างๆ ของสมาคมเป็นอย่างดีเสมอมา


Read More...
14/01/2565

Thailand Fighting Covid-19 Omicron Press Conference งานแถลงข่าว ไทยแลนด์สู้ภัย โควิด โอมิครอน

ประกาศนโยบายตรึงราคาจำหน่าย ATK 6 ล้านชิ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนและผู้ที่เดือดร้อน
พร้อมทั้งจัดทำโครงการมอบ 100,000 ATK 200 สถานที่ คืนสู่สังคมไทย และนำผลกำไรรายได้ ATK HIPBiotech 10% กลับมาช่วยสังคม สถานสงเคราะห์และมูลนิธิฯ ที่ขาดแคลน
โดยคุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) และประธานกรรมการบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ร่วมกับ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงสถานการโควิด-19 ในประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญในวาระนี้ พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการช่วยแบ่งเบาภาระและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ
โดยประธานเปิดงานในพิธีได้แถลงข่าวในวันนี้ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าทุกภาค ส่วน ทุกๆคน ช่วยกันประชาสัมพันธ์ โครงการที่ ผู้ประกอบการช่วยตรึงราคา ชุดตรวจ ATK เพื่อลดภาระ ของประชาชน และช่วยกันผลักดันโครงการ ให้ ATK 100,000 ชิ้น ไปถึงมือ ผู้ที่เดือดร้อน ผู้ที่ขาดแคลน ใน มูลนิธิ สถานสงเคราะห์หรือโรงเรียนต่างๆ ผมเองขอถือโอกาสนี้เชิญชวนไปยังผู้ประกอบกิจการจำหน่าย ชุดตรวจ โควิด ATK รายอื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ ร่วมกับบริจาค แบ่งปัน ATK ไปยังผู้เดือน ร้อน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมร่วมกัน และในฐานะอดีตปลัดกระทรวงสาธารณะสุข ผมขอขอบคุณ บริษัท HIP GLOBAL ที่จัดจำหน่าย ชุดตรวจโควิด ATK ให้ องค์กรเภสัชกรรม เพื่อแก้ไขปัญหา ชุดตัว ATK ราคาแพงในตลาด โดยส่งมอบให้ องค์กรเภสัชแล้วจำนวน 3 ล้านชิ้น ในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนโรงงานผลิต และกำลังจะส่งมอบ อีก 3.5 ล้านชิ้น ในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนโรงงานผลิตเช่นกัน ร่วมกว่า 6.5 ล้านชิ้น เพื่อแก้ปัญหาการปรับราคา สินค้า ATK สูงขึ้นให้คนไทยทุกคนในประเทศ
ในสถานการณ์ การระบาดของโควิด โอมิคอนครั้งนี้ ผมมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ เราอยู่ในช่วง เปราะบางที่คาบเกี่ยว หากประชาชนลดการป้องกัน ไม่ระมัดระวัง ก็อาจจะกลายเป็นวิกฤติอีกครั้งได้ โครงการ ไทยแลนด์ สู้ภัยโควิด โอไมครอน จึงเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการจัด จำหน่าย ชุดตรวจATK ภาคสื่อมวลชวน และประชาชน จะร่วมมือกันก้าวข้ามภัยโควิด โอมิครอนนี้ไปได้
คุณเฟิง หวังกั๋ว อดีต อุปทูตจีน ประจำประเทศไทย เราต่างตระหนัก ถึงวิกฤติโควิดการระบาด ของโอไมครอนเป็นดี เราต่างรู้ถึงภัยของโรคระบาดชนิดนี้ ที่ส่งผลร้ายไม่ใช่เพียงต่อสุขภาพ ที่มีผู้เสียชีวิตใน ไทยหลายหมื่นคน แต่โควิดยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเงิน ชีวิตความเป็นอยู่สถานบันครอบครัว การ งาน อาชีพ สังคม ทุกคนในสังคมไทยล้วนแต่ได้รับผลกระทบจากโควิดทั้งนั้น และในครั้งนี้หากคนไทย ทุกๆ คน ไม่ร่วมมือกัน ในการช่วยเหลือ การป้องกัน ภัยร้ายนี้จะกลับมาอีกครั้งในวิกฤติครั้งที่ 5 ที่จะทำให้
นอกจากจะมีคนป่วย คนเสียชีวิต ยังมีคนตกงาน คนลำบาก คนเดือนร้อนเพิ่มอีกอีกชีวิต กี่ครอบครัว โครงการ ไทยแลนด์สู้ภัยโควิด ครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดี ที่ผู้ประกอบการจัดจำหน่ายจำหน่าย ATK นำโดยบริษัท HIP GLOBAL สื่อมวลชนทุกช่องทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไป จะมีโอกาสร่วมมือกัน ช่วย แบ่งปัน อยากให้เกิดความร่วมมือกันและตัวผมในฐานะที่เป็นชาวจีนถือว่ามีความใกล้ชิดกับคนไทยทั้งในเรื่องนโยบายและความร่วมมือระหว่างประเทศ ปัจจุบันทางรัฐบาลจีนช่วยสนับสนุนสร้างภูมิคุ้มกัน มอบวัคซีนให้ไทยแล้วทั้งหมด 50.85 ล้านโดส เพื่อเป็นการสนับสนุนประเทศไทยอย่างเต็มที่ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปีใหม่นี้ ประเทศจีนยินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยในการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมทั้งในด้านสาธารณสุขและด้านอื่น ๆ เพื่อผลักดันให้ความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีน-ไทยพัฒนาไปสู่ความสำเร็จใหม่ ให้ได้มากที่สุด ผมเชื่อมั่นว่าเราสามารถหยุดวิกฤติโควิดได้ถ้าคนไทยเราช่วยกัน
คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) และประธานกรรมการบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด การระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทย เมื่อ เดือน มกราคม ปี 63 เป็นเวลาครบ 2 ปี โดยประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤติโควิดมาแล้วถึง 4 ครั้ง และครั้งนี้ การระบาดของโอมิคอน ขณะนี้มีผู้ติด เชื้อ มากกว่า 7,000 คนต่อวัน และกำลังจะกลายเป็น วิกฤติการระบาดครังที่ 5 ที่คนไทยอาจต้องเผชิญกับ ความลำบาก ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมอีกครั้ง ในฐานะนายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) และประธาน บริษัท เอช ไอพี โกลบอล จำกัด ผู้ผลิตและนำเข้าชุดตรวจ ATK โควิด 19 ภายใต้แบรนด์ HIP Biotech ผมมีความ ห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อคนไทยทุกคน จึงจัดทำโครงการบริจาคและแบ่งปัน สินค้าของบริษัท HIP GLOBAL เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อาทิเช่น - การทำ MOU กับสมาคมภัตตาคารไทย ในการจำหน่าย ATK ในราคาต้นทุน และบริจาคสบทบ ให้เพียงพอต่อความต้องการของสมาคม - ร่วมกับสมาพันธ์ SME THAI จัดหาชุดตรวจโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ทั่ว ประเทศไทย - ร่วมมือกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว จัดหาชุดตรวจโควิด-19 เพื่อมอบให้หน่วยงานธุรกิจ และผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในการเปิดประเทศ นอกจากนี้เรายังทำโครงการส่งมอบ บริจาค ATK ให้หน่วยงานราชการ กระทรวงต่างๆ มากมาย ในช่วงวิกฤติโควิด ช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำ ATK ส่งมอบให้กับผู้ประกอบการ และ ประชาชน อาทิ เช่น - สำนักนายกรัฐมนตรี - กระทรวงสาธารณะสุข - กระทรวงแรงงาน - กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - สำนักงานอัยการสูงสุด และโดยเฉพาะการระบาดโควิด ของโอมิคอนในขณะนี้ สถานการณ์ไอมิคอนระบาดไปทั่วโลก โดยเฉพาะทางฝั่ง ทวีปอเมริกา และยุโรป ซึ่งประเทศอเมริกาที่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 1 ล้านคนต่อวัน
คุณสุรวัช อัครวรมาศ อุปนายก สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) การระบาดโควิดโอไมคอนในครั้งนี้ ทำให้หลายประเทศทั่วโลกต่างวิตก และต้องการชุดตรวจ ATK เป็นจำนวน มาก จนเกิดสภาะ ATK ขาดตลาดไปทั่วโลก โรงงานผู้ผลิตต่างปรับราคาสินค้าขึ้น ตามกลไกตลาด เนื่องจาก ต้นทุนวัตถุดิบปรับราคาขึ้น โดยเฉพาะโรงงานผู้ผลิตที่จีน มีการปรับขึ้นค่าแรง และวันหยุดยาวตรุษจีนของ ทางประเทศจีนที่จะถึง ยิ่งทำให้หลายประเทศต่างพยายามจัดซื้อ ชุดตรวจ ATK เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ ประเทศอังกฤษ ที่มีสั่งการซื้อกับโรงงานผู้ผลิต ATK HIP BIOTECH มากถึง 600 ล้านชิ้น โดยโรงงานผู้ผลิต มีกำลังการผลิตที่ 20 ล้านชิ้น ต่อวันทำให้บริษัท HIP GLOBAL มีความกังวลต่อสภาวะสินค้า ATK ขาดตลาด ในช่วงที่โควิด
โอมิคอนกำลังระบาดในประเทศไทย เพื่อช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันไม่ให้เกิดวิฤตการระบาดใหญ่ ภายในประเทศไทย ในครั้งที่ 5 บริษัท HIP GLOBAL ได้สั่งนำเข้า ATK เข้ามา รุ่น D20 เข้ามาจำหน่าย 6 ล้านชิ้น/ครั้ง ด้วยการพรีออเดอร์ ทำ Contact ไว้มากถึง 42 ล้านชิ้น และกำหนดนโยบายราคาเท่าเดิม ไม่ปรับขึ้นตามต้นทุนโรงงานและกลไกตลาด เพื่อเป็นส่วนช่วยในการแบ่งเบาภาระของคนไทยโดยเฉพาะผู้ เดือดร้อน และเพื่อความรวดเร็วต่อสถานการณ์โควิดในครั้งนี้ บริษัทได้เช่าเหมาลำเครื่องบิน Thai Airway Boing 777 ในการขนส่งแต่ละครั้งมายังประเทศไทย เรายังมีพาร์เนอร์ที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยขนส่ง ชุด ตรวจ ATK มาจากประเทศจีน อย่างบริษัท GPI Global Port International ที่เร่งช่วยขนส่งสินค้าให้ถึง ประเทศไทยรวดเร็วที่สุด
นอกจากนี้ องค์กรเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย แก้ไขปัญหา ATK ขาดตลาด ราคาปรับสูงขึ้นมากจนส่งผลกระทบต่อคนไทยที่เดือดร้อน HIP GLOBAL ได้ส่งมอบ ATK ให้ องค์กรเภสัชกรรมแล้ว จำนวน 3 ล้านชิ้น ในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนโรงงานผลิต และกำลังจะส่งมอบ อีก 3.5 ล้านชิ้น ในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนโรงงานผลิตเช่นกัน หลังวันที่ 14 มกราคา 65 เพื่อช่วยเหลือคนไทยทุกคนใน ประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันธุรกิจของประเทศให้เดินหน้าไปได้


Read More...
14/09/2564

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จับมือ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด จัดหาชุดตรวจโควิด-19 ช่วย SME ทั่วไทย จากการแพร่ระบาดของโควิด-19

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จับมือ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด จัดหาชุดตรวจโควิด-19 ช่วย SME ทั่วไทย จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีสถานการณ์ต่อเนื่อง และ SME ไทยได้รับผลกระทบอย่างมากในวงกว้าง ทั้งจากมาตรการปิดกิจการ (Lockdown) และสภาวะเศรษฐกิจซบเซา สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ได้รับเสียงเรียกร้องความต้องการชุดตรวจ ATK เพื่อบรรเทาภาวะวิกฤติ ป้องกัน ตรวจเชิงรุกด้วยตนเอง และให้ผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศได้ใช้ชุดตรวจคุณภาพมาตรฐาน ได้รับการรับรองจาก อย. ด้วยราคาประหยัด สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยความมั่นใจ และช่วยเหลือภาครัฐในการลดการแพร่ระบาดอีกทางหนึ่ง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จึงทำความร่วมมือ MOU จับมือ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด เพื่อจัดชุดตรวจโควิด -19 ราคาประหยัดหวังช่วยผู้ประกอบการ SME ทั้งประเทศ
คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดเผยว่า ในสถานประกอบการSME หลายแห่งมีความต้องการชุดตรวจโควิด- 19 ค่อนข้างมาก ทว่าด้วยราคาในตลาดที่สูงทำให้ผู้ประกอบการ SME จำนวนมากได้รับผลกระทบเป็นต้นทุนภาระในการดำเนินกิจการและบางส่วนรอคอยพึ่งพามาตรการภาครัฐในการช่วยเหลือ ส่งผลให้การตรวจเป็นไปอย่างล่าช้า ทางสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจึงได้ลงนามร่วมกับ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าชุดตรวจโควิดแบบหาแอนติเจนด้วยตนเอง HIPBiotech (COVID -19 Antigen Test Self-Test Kits) ซึ่งจะทำให้ SME ทั่วประเทศเข้าถึงและได้ใช้ชุดตรวจนี้ในราคาประหยัดขึ้น เพื่อบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 และลดต้นทุนในการตรวจหาเฝ้าระวังทั้งผู้ประกอบการและแรงงานในภาค SME กว่า 15 ล้านคน อีกทั้งผู้ประกอบการ SME ที่สามารถเข้าถึงชุดตรวจ ATK นี้จะช่วยส่งเสริมมาตรการของนายกรัฐมนตรีในการเปิดประเทศ เพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนควบคู่ไปกับความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชน
ด้านคุณโทนี่ หยาง ผู้บริหาร บริษัทเอชไอพี โกลบอล จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้ทางบริษัทของตนได้ลงนามกับทางสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อช่วยลดต้นทุนและลดภาระในเรื่องการตรวจหาโควิด-19 ในสถานประกอบการซึ่งชุดตรวจชุดตรวจโควิดแบบหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID -19 Antigen Test Self-Test Kits) มีจุดเด่นคือสามารถตรวจได้อย่างเร่งด่วนและตรวจง่าย ทราบผลในเวลาเพียงแค่ 15 นาที ที่สำคัญยังได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย. “ บริษัทของเราดำเนินนโยบายในการนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญและได้ผ่านมาตรฐานการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข และร่วมลงนามครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ทั้งประเทศโดยผ่านทางสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการชุดตรวจราคาประหยัด เห็นผลรวดเร็วและได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย.” นายโทนี่ หยาง กล่าวปิดท้าย


Read More...
24/08/2564

คุณหยั่น เฟง หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย เข้าพบ คุณวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบชุดตรวจโควิด 19 (Rapid Antigen Test Kit)..

คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอช ไอ พี ซีเคียวริตี้กรุ๊ป จำกัด เข้าพบ คุณวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผอ.ศปก.ศบค.) ที่ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบชุดตรวจโควิด 19 (Rapid Antigen Test Kit) HIPBiotech มูลค่า 300,000 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนกิจกรรมการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ของ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ร่วมกันในการฝ่าวิกฤติการในครั้งนี้ต่อไป
Read More...
19/08/2564

คุณหยั่น เฟง หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ร่วมกับ สมาคมการค้านักธุรกิจไทย-จีน ได้มอบชุดตรวจโควิด 19 (Rapid Antigen Test Kit) HIPBiotech มูลค่า 150,000 บาท ให้กับหอการค้าไทย-จีน

คุณหยั่น เฟง หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ร่วมกับ สมาคมการค้านักธุรกิจไทย-จีน ได้มอบชุดตรวจโควิด 19 (Rapid Antigen Test Kit) HIPBiotech มูลค่า 150,000 บาท ให้กับหอการค้าไทย-จีน โดยมีคุณณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นส่วนช่วยในกิจกรรมของทางหอการค้าไทย-จีน ได้นำไปใช้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย
สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ร่วมกับ สมาคมการค้านักธุรกิจไทย-จีน ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน


Read More...
19/08/2564

คุณหยั่น เฟง หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ร่วมกับ สมาคมการค้านักธุรกิจไทย-จีน ได้มอบชุดตรวจโควิด 19 (Rapid Antigen Test Kit) HIPBiotech มูลค่า 150,000 บาท ให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

คุณหยั่น เฟง หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ร่วมกับ สมาคมการค้านักธุรกิจไทย-จีน ได้มอบชุดตรวจโควิด 19 (Rapid Antigen Test Kit) HIPBiotech มูลค่า 150,000 บาท ให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมี คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบ เพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้นำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไม่มากก็น้อย และเป็นส่วนของกิจกรรมจิตอาสาของทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้อีกทาง สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ร่วมกับ สมาคมการค้านักธุรกิจไทย-จีน ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน


Read More...
17/08/2564

คุณหยั่น เฟง หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ได้มอบชุดตรวจโควิด-19 Antigen test kit ในนามของ สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ให้กับกระทรวงสาธารณสุข

คุณหยั่น เฟง หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ได้มอบชุดตรวจโควิด-19 Antigen test kit ในนามของ สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ให้กับกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการรับมอบ สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ในการร่วมฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
Read More...
13/08/2564

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย มอบสิ่งของจำเป็น และชุดตรวจโควิด-19 Antigen test kit ให้โครงการ รวมใจ เพื่อชุมชน...

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย มอบสิ่งของจำเป็น และชุดตรวจโควิด-19 Antigen test kit ให้โครงการ รวมใจ เพื่อชุมชน
คุณหยั่น เฟง หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ได้มอบสิ่งของจำเป็น และชุดตรวจโควิด-19 Antigen test kit ให้กับสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในโครงการ “กองทัพบก โดย ททบ.5 รวมใจ เพื่อชุมชน”
โดยมีพลโทรังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นประธานในการรับมอบ เพื่อส่งมอบต่อให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ในการร่วมฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Read More...
30/06/2564

เนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีน...

เนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีน ต้องขอเเสดงความยินดีกับ สาธารณรัฐประชาชนจีนของความสำเร็จที่น่าชื่นชมในวันนี้ และได้สร้างความเข้าใจให้คนต่างชาติเข้าใจหลักการบริหาร การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของจีนยุคใหม่ที่ไม่เคยทอดทิ้งหลักปรัชญาจีนโบราณเลย ทำให้ทั่วโลกได้เห็นศักยภาพในทุกด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ขอให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขอให้ประชาชนมั่งคั่งร่ำรวยมีความสุขด้วยนะคะ..


Read More...
18/06/2564

กลุ่ม บริษัท เอชไอพี ซีเคียวริตี้ กรุ๊ป โดยคุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ กรมราชทัณฑ์

วันที่ 18 มิถุนายน 2564
กลุ่ม บริษัท เอชไอพี ซีเคียวริตี้ กรุ๊ป
โดยคุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ ร่วมกับ บริษัท เอชไอพี ดิจิตอล จำกัด และ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชไอพี คลาวด์ จำกัด ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ กรมราชทัณฑ์ (Department of Corrections)กระทรวงยุติธรรม จำนวน 100,000 ชุด โดยคุณสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน้ากากอนามัยที่มอบให้ในครั้งนี้จะเป็นส่วนในการช่วยเหลือทั้งในด้านเจ้าหน้าปฏิบัติงานและตามที่กระทรวงแรงงานจัดสรรค์


Read More...
11/06/2564

สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ร่วมรับมอบกล้องวัดอุณหภูมิร่างกาย กล้องตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย สำหรับคัดกรองผู้ป่วย (HIP CM95H)

วันนี้(11 มิ.ย 64) เวลา 13.๐๐ น. พ.ต.อ.กฤษฏางค์ จิตตรีพล ผกก.สน.บางซื่อ, พ.ต.ท.วรภัทร สุขไทย รอง.ผกก.สอบสวน สน.บางซื่อ, พ.ต.ท.จรัญ เศรษฐการณ์ สว.อก.สน.บางซื่อ ร่วมรับมอบกล้องวัดอุณหภูมิร่างกาย กล้องตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย สำหรับคัดกรองผู้ป่วย (HIP CM95H) ซึ่งได้รับการส่งมอบจาก บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด สำหรับวัดอุณหภูมิบุคคล ที่มีอุณหภูมิเกินค่ามาตราฐานเครื่องจะส่งเสียงสัญญาณเตือน พร้อมบันทึกภาพบุคคลนั้นไว้ หากพบอุณหภูมิเกินมาตรฐาน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าภายในพื้นที่ สถานีฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างความปลอดภัย และเพิ่มความอุ่นใจของประชาชนที่มาติดต่อราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ภายในสถานีฯ อันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิค-19 ในขณะนี้อีกด้วย


Read More...
04/06/2564

คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ เอชไอพี ซีเคียวริตี้ กรุ๊ป ร่วมกับบริษัท เอชไอพี ดิจิตอล จำกัด และ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชไอพี คลาวด์ จำกัด

ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่กระทรวงแรงงาน จำนวน 500,000 ชุด ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงานและศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ กระทรวงแรงงาน ซึ่งได้รับมอบโดยคุณสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน้ากากอนามัยที่มอบให้ในครั้งนี้จะเป็นส่วนในการช่วยเหลือสังคมทั้งในด้านผู้ขาดแคลนและแรงงานตามที่กระทรวงแรงงานจัดสรรค์ เพื่อเป็นส่วนช่วยผลักดันเศษฐกิจไทยได้อีกทางหนึ่ง


Read More...
22/05/2564

APAC 5G Industry Forum unveiled key values of 5G ecosystem for Industry 4.0

Thu, May 20, 2021, 9:11 PM·3 min read KUALA LUMPUR, Malaysia, May 20, 2021 /PRNewswire/ -- APAC 5G Industry Forum (5GIF) held virtually online on Thursday with the theme "5G Inspiring new value accelerate Industry 4.0", urged for ecosystem cooperation and joint innovation to support industry digitalization.

The Forum, co-hosted by Huawei Technologies, registered over 800 participants from over 30 countries representing governments, telecom operators, academia, ICT and other vertical industry players from the Asia Pacific region.
The Forum invited technology partners and industry business owners to share and explore on how a sustainable 5G partner ecosystem could be developed to create higher contribution and businesses in the Asia Pacific region. Speakers of the Forum came from different industries and countries from China, Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand.
5G will revolutionize the global economy and to shape business growth, and commercial and digital service acceleration. "But there still have many challenges to overcome, 5G requires not only innovators, but also brave practitioners to drive the development. In Thailand, Siriraj Hospital is a good example, they are facing many difficulties to transform traditional processes, but the hospital has finally started to use 5G services for remote patient monitoring, connected ambulances, and unmanned medicine vehicles to provide higher quality of medication service to their patients," said Dennis Xiao, President of Huawei Technologies Asia Pacific Region in the opening remarks.
Mr. Dustin Kehoe, APAC & ME Service Director of Global Data, mentioned in the Forum that more than 15,000 ASEAN enterprises are spending over $246 billion for current ICT transformation, industries are starting to use 5G in manufacturing, oil and gas, healthcare, and other campus-based networks. ASEAN countries are very committed to enlarge industrial manpower through variety skill-sets and technologies talent training.
"5GtoB will bring great benefit to the global economy and Huawei proposes a 1+N 5G target network to fulfill the requirements of video backhaul, machine vision, remote control and real-time positioning," said Daisy Zhu, Vice President of Wireless Marketing at Huawei. She then shared several examples of automation in manufacturing, airports and shipping ports highlighting 5G's role in providing greater bandwidth, lower latency and positioning.
The Forum covered two discussion panels, panelists from university, consultants, government, and telecom operators had come up a common views for the industry standards, public policies and regulation with economic benefits to capitalize on creating growth, improving quality and maximizing efficiencies in product lines.
The 2nd panel session discussed on the challenges and opportunities of 5G eco-systems cooperation. Huawei, and incumbent operators have already established lots of IoT based partnership cooperation framework in the past a few years, which can help to build a faster local ecosystem. The next going forward is to explore more possible business use cases to create new commercial value, together with innovators, start-ups, and solutions providers to offer 5G enabled vertical industry solutions to accelerate industry digitalization.
The rapid deployment of 5G across Asia Pacific has paved the way for new innovations in vertical industries. Continued ICT investment and cooperation will better serve the businesses of the region, accelerate industry digital transformation, and develop the local partner ecosystems necessary for inspiring new value and accelerating industry 4.0.

แหล่งที่มา
https://finance.yahoo.com
https://markets.businessinsider.com


Read More...แสดงรายการที่ 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 127 รายการ