คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ ได้ต้อนรับหอการค้ามณฑล Rongxian ของมณฑลกวางตุ้งในมณฑลกวางตุ้งร่วมกับเซียงฮงเป่ย

01/11/2560

วันที่ 1 พ. ย. 2017 นาย โทนี่หยาง - ประธานสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยต้อนรับหอการค้ามณฑล Rongxian ของมณฑลกวางตุ้งในมณฑลกวางตุ้งร่วมกับเซียงฮงเป่ย - ประธานสมาคมกวางตุ้งเป่ยประธานสมาคมกวางตุ้งซีในโอกาสที่จะเยี่ยมเยียนและความร่วมมือด้านการค้าและ การลงทุนในประเทศไทย