คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมกรรมการหอการค้าไทย-จีน ณ อาคารไทยซีซี

19/10/2560

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย หรือ TSA เข้าร่วมประชุมกรรมการหอการค้าไทย-จีน ณ อาคารไทยซีซี โดยมีคุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เลขาธิการสมาคมร่วมประชาสัมพันธ์สมาคม TSA