การประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการบริหารชุดที่สองของสมาคมการค้านักธุรกิจไทย - จีน ซึ่งเป็นปีครบรอบ 46 ปี

05/04/2564

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ทางสมาคมการค้านักธุรกิจไทย - จีน ได้จัดการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการบริหารชุดที่สองเพื่อสรุปงานล่าสุดและจัดทำแผนงาน เพื่อขยายการค้า และแบ่งปันข้อมูลถ่ายทอดความคิด ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการค้าในรูปแบบต่างๆ โดยมีผู้ประกอบการกว่า 70 รายทั้งจากประเทศไทยและประเทศจีน โดยมีท่านประธานจินหรง ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นปีครบรอบ 46 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน ในครั้งนี้ด้วย