สมาคมฯ (TSA) ร่วมกับสมาคมธุรกิจอาเซียน และนิตยสาร Security Thailand จัดงานThai Security Association 5th Years Anniversary and Security Thailand Awards

17/11/2560

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ร่วมกับสมาคมธุรกิจอาเซียน และนิตยสาร Security Thailand จัดงานThai Security Association 5th Years Anniversary and Security Thailand Awards 2017 พร้อมทั้งคัดสรรบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รับรางวัล Security Thailand Awards, Top Brand Awards และ The Best Service Awards เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการและมุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้า ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
โดย พณฯ ท่านกร ทัพรังสี นายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน และอดีตรองนายกรัฐมนตรี และพลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี นายกสมาคมธุรกิจอาเซียน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล คุณจิตติ ตั้งสิทธิภักดี ประธานหอการค้าไทย-จีน คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย คุณบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ นายกสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน คุณสมเจตน์ วุฒิเลิศเจริญวงศ์ ประธานบริหารชมรมนักธุรกิจโชคดี ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานชมรมรวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว ศาสตรเมธี ดร. สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม เลขาธิการสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ที่ปรึกษามูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ อดีตสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พลเอกจุลพจน์ อิทธรงค์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย พลตำรวจตรี สักกฉัฐ กิตติขจร อดีตผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจนครบาล 9
รวมทั้งได้มอบประกาศนียบัตรจัดตั้งสำนักงานสาขาสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยให้แก่ คุณพิพัฒน์ แซ่ลิ้ม นายกกิตติมศักดิ์ สำนักงานสาขาภาคเหนือ, คุณคงสิน จรุงล้ำเลิศ นายกกิตติมศักดิ์ สำนักงานสาขาภาคตะวันออก, คุณยุทธศาสตร์ รุ่งศิริบูลย์ นายกกิตติมศักดิ์ สำนักงานสาขาภาคใต้และ Mr. Norman hung Ning Ng สำนักงานประจำประเทศจีน
จากนั้นได้จัดพิธีลงนาม MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยกับนานาชาติ โดย คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย Mr. Nelson Tee Kok Luan - the president of the Security Systems Association of Singapore, Mr. Norman hung Ning Ng - the president of the Macau International Security Inspection and EOD Technology Association และ Mr. Stefanus Ronald Juanto – the Chairman of AISKINDO Indonesian Security System Industry Association.
ลำดับถัดมามอบประกาศนียบัตรแต่งตั้ง World UAV Federation Thailand Branch ให้แก่ ท่านนายก พลอากาศตรี กิตติทัศน์ ภาเจริญ, นายกกิตติมศักดิ์ คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์, นายกกิตติมศักดิ์ คุณกิตติชัย สมิทธิวุทธิกุลและเลขาธิการสมาคม คุณสุเทพ สัมมาเทศน์
หลังจากนั้นจึงมอบประกาศนียบัตรแต่งตั้ง Thai – China UAV Industry Exchange Promotion ให้แก่ Executive President Mr. Yao Shujun และมอบประกาศนียบัตรแต่งตั้ง Thai – China IOT Industry Exchange Promotion และการแต่งตั้ง Thai – China IOT Industry Base ให้แก่ Executive President Mr. Aleng Peng, นายกกิตติมศักดิ์ คุณกฤษฏา ปานบำรุง, Honorary President Mrs. Ruan Yanping, Vice President Mr. Huang Wainan และ เลขาธิการสมาคม คุณสุเทพ สัมมาเทศน์
สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย จัดเลี้ยงอาหารค่ำเป็นการขอบคุณท่านผู้มีเกียรติ ณ ภัตตาคารมังกรหลวงบางนา