คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ ร่วมกับ CCTV Consortium Networking Dinner ที่บริษัทหอประชุมจํากัด 113, NSTDA

22/12/2560

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2017 นาย โทนี่หยาง - ประธานสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยร่วมกับ CCTV Consortium Networking Dinner
ที่บริษัทหอประชุมจํากัด 113, NSTDA