คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ เยือนสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติเมืองน่าน - จีน

29/11/2560

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2017 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศเจียงซีเชิญ Mr. โทนี่ - ประธานสมาคมรักษาความปลอดภัยไทยเยือนสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติเมืองน่าน - จีน