ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ ของสมาคม

รวบรวมข่าวสาร ทันเหตุการณ์ และกิจกรรมมากมายของสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมและผู้ที่สนใจให้ทราบข่าวสารได้ทันท่วง

06/03/2561

คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ ร่วมประชุมฝ่ายบริหารสมาคม TSA ณ ที่ทำการสมาคม ในโอกาสนี้วาระที่ 1

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ให้การต้อนรับ พลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และนายกสมาคมธุรกิจอาเซียน พล.อ.ต. กิตติทัศน์ ภาเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คุณชาญวิทย์ ตันติมูรธา ที่ปรึกษาสมาคม คุณกิตติชัย สมิทธิวุทธิกุล นายกกิตติมศักดิ์ คุณเวคิน ดำรงรัตน์ รองนายกสมาคม คุณกฤษฏา ปานบำรุง รองนายกสมาคม คุณอรุณ รัตนชาตรี กรรมการ คุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เลขาธิการ และคุณชัชวาล นิรมิตวิจิตร รองเลขาธิการ เพื่อร่วมประชุมฝ่ายบริหารสมาคม TSA ณ ที่ทำการสมาคม ในโอกาสนี้วาระที่ 1 ได้ประชุมชี้แจงกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม วาระที่ 2 แผนงานในอนาคตของสมาคม วาระที่ 3 บัญชีของสมาคม วาระที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ หลังจากนั้นจึงได้ร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

Read More...
20/02/2561

คุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เลขาธิการสมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมร่วมการประชุมกับสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีนและสมาคมธุรกิจต่าง ๆ ครั้งที่ 206

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) เป็นตัวแทนสมาคมร่วมการประชุมกับสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีนและสมาคมธุรกิจต่าง ๆ ครั้งที่ 206 ที่อาคารไทยซีซี

Read More...
10/02/2561

คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา กองบังคับการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย TSA ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา กองบังคับการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Read More...
07/02/2561

คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ แนะนำสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ให้แก่นายสุทธิ บุญมี ผู้อำนวยการสำนักการข่าวและกิจการพิเศษ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) แนะนำสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ให้แก่นายสุทธิ บุญมี ผู้อำนวยการสำนักการข่าวและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), พล.อ.ต. กิตติทัศน์ ภาเจริญ และคุณวีเทพ บำรุงสุข ที่ปรึกษาสมาคม TSA

Read More...
07/01/2561

คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ ได้ร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ของกลุ่มความร่วมมือผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยจีน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคม TSA ร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ของกลุ่มความร่วมมือผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยจีน

Read More...
25/12/2560

คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองนายก สมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชีย (APSA) ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองนายก
สมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชีย (APSA) ประเทศไทย

Read More...
22/12/2560

คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ ร่วมกับ CCTV Consortium Networking Dinner ที่บริษัทหอประชุมจํากัด 113, NSTDA

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2017 นาย โทนี่หยาง - ประธานสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยร่วมกับ CCTV Consortium Networking Dinner
ที่บริษัทหอประชุมจํากัด 113, NSTDA

Read More...
08/12/2560

คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ และคณะร่วมพิธีเปิดสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (กรุงเทพฯ)

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย พลเอกจุลพจน์ อิทธะรงค์ และคุณวีรเทพ บำรุงสุข ที่ปรึกษาสมาคมฯ ร่วมพิธีเปิดสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (กรุงเทพฯ)

Read More...
29/11/2560

คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ เยือนสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติเมืองน่าน - จีน

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2017 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศเจียงซีเชิญ Mr. โทนี่ - ประธานสมาคมรักษาความปลอดภัยไทยเยือนสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติเมืองน่าน - จีน

Read More...
27/11/2560

คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ ร่วมสัมมนาครั้งที่ 8 สําหรับ Chairmen of Overseas Chinese Associations

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2017 นาย โทนี่ - ประธานสมาคมรักษาความปลอดภัยไทยร่วมสัมมนาครั้งที่ 8 สําหรับ Chairmen of Overseas Chinese Associations

Read More...
17/11/2560

สมาคมฯ (TSA) ร่วมกับสมาคมธุรกิจอาเซียน และนิตยสาร Security Thailand จัดงานThai Security Association 5th Years Anniversary and Security Thailand Awards

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ร่วมกับสมาคมธุรกิจอาเซียน และนิตยสาร Security Thailand จัดงานThai Security Association 5th Years Anniversary and Security Thailand Awards 2017 พร้อมทั้งคัดสรรบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รับรางวัล Security Thailand Awards, Top Brand Awards และ The Best Service Awards เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการและมุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้า ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
โดย พณฯ ท่านกร ทัพรังสี นายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน และอดีตรองนายกรัฐมนตรี และพลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี นายกสมาคมธุรกิจอาเซียน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล คุณจิตติ ตั้งสิทธิภักดี ประธานหอการค้าไทย-จีน คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย คุณบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ นายกสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน คุณสมเจตน์ วุฒิเลิศเจริญวงศ์ ประธานบริหารชมรมนักธุรกิจโชคดี ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานชมรมรวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว ศาสตรเมธี ดร. สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม เลขาธิการสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ที่ปรึกษามูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ อดีตสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พลเอกจุลพจน์ อิทธรงค์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย พลตำรวจตรี สักกฉัฐ กิตติขจร อดีตผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจนครบาล 9
รวมทั้งได้มอบประกาศนียบัตรจัดตั้งสำนักงานสาขาสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยให้แก่ คุณพิพัฒน์ แซ่ลิ้ม นายกกิตติมศักดิ์ สำนักงานสาขาภาคเหนือ, คุณคงสิน จรุงล้ำเลิศ นายกกิตติมศักดิ์ สำนักงานสาขาภาคตะวันออก, คุณยุทธศาสตร์ รุ่งศิริบูลย์ นายกกิตติมศักดิ์ สำนักงานสาขาภาคใต้และ Mr. Norman hung Ning Ng สำนักงานประจำประเทศจีน
จากนั้นได้จัดพิธีลงนาม MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยกับนานาชาติ โดย คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย Mr. Nelson Tee Kok Luan - the president of the Security Systems Association of Singapore, Mr. Norman hung Ning Ng - the president of the Macau International Security Inspection and EOD Technology Association และ Mr. Stefanus Ronald Juanto – the Chairman of AISKINDO Indonesian Security System Industry Association.
ลำดับถัดมามอบประกาศนียบัตรแต่งตั้ง World UAV Federation Thailand Branch ให้แก่ ท่านนายก พลอากาศตรี กิตติทัศน์ ภาเจริญ, นายกกิตติมศักดิ์ คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์, นายกกิตติมศักดิ์ คุณกิตติชัย สมิทธิวุทธิกุลและเลขาธิการสมาคม คุณสุเทพ สัมมาเทศน์
หลังจากนั้นจึงมอบประกาศนียบัตรแต่งตั้ง Thai – China UAV Industry Exchange Promotion ให้แก่ Executive President Mr. Yao Shujun และมอบประกาศนียบัตรแต่งตั้ง Thai – China IOT Industry Exchange Promotion และการแต่งตั้ง Thai – China IOT Industry Base ให้แก่ Executive President Mr. Aleng Peng, นายกกิตติมศักดิ์ คุณกฤษฏา ปานบำรุง, Honorary President Mrs. Ruan Yanping, Vice President Mr. Huang Wainan และ เลขาธิการสมาคม คุณสุเทพ สัมมาเทศน์
สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย จัดเลี้ยงอาหารค่ำเป็นการขอบคุณท่านผู้มีเกียรติ ณ ภัตตาคารมังกรหลวงบางนา

Read More...
16/11/2560

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย จะเข้าร่วมจัด TSA Pavilion ในงาน Secutech Thailand 2017 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย จะเข้าร่วมจัด TSA Pavilion ในงาน Secutech Thailand 2017 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ และร่วมแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย 
เวิล์ดเด็กซ์ และ เมสเซ่แฟรงค์เฟิร์ต ผู้จัดงานฯ เป็นตัวแทนประสานการจัดทำ TSA Pavilion ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่ส่วนกลางสำหรับการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ ขนาด 18 ตร.ม. และส่วนแสดงสินค้าของบริษัทสมาชิกขนาด 9 ตร.ม. จำนวน 6 คูหา ที่ผู้จัดงานเสนอสิทธิพิเศษให้แก่บริษัทสมาชิก สนใจติดต่อ 02-748-0028

Read More...
01/11/2560

คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ ได้ต้อนรับหอการค้ามณฑล Rongxian ของมณฑลกวางตุ้งในมณฑลกวางตุ้งร่วมกับเซียงฮงเป่ย

วันที่ 1 พ. ย. 2017 นาย โทนี่หยาง - ประธานสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยต้อนรับหอการค้ามณฑล Rongxian ของมณฑลกวางตุ้งในมณฑลกวางตุ้งร่วมกับเซียงฮงเป่ย - ประธานสมาคมกวางตุ้งเป่ยประธานสมาคมกวางตุ้งซีในโอกาสที่จะเยี่ยมเยียนและความร่วมมือด้านการค้าและ การลงทุนในประเทศไทย

Read More...
29/10/2560

คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ และคณะได้เข้าร่วมงาน the CPSE 2017 - The 16th China Public Security Expo

เมื่อวันที่ 29 - 1 พฤศจิกายน 2560 คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย, คุณกิตติชัย สมิทธิวุทธิกุล นายกกิตติมศักดิ์, คุณกฤษฏา ปานบำรุง รองนายกสมาคม และคุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เลขาธิการ ได้เข้าร่วมงาน the CPSE 2017 - The 16th China Public Security Expo ซึ่งเป็นการแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยระดับโลกที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน

Read More...
19/10/2560

คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมกรรมการหอการค้าไทย-จีน ณ อาคารไทยซีซี

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย หรือ TSA เข้าร่วมประชุมกรรมการหอการค้าไทย-จีน ณ อาคารไทยซีซี โดยมีคุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เลขาธิการสมาคมร่วมประชาสัมพันธ์สมาคม TSA

Read More...
17/10/2560

คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทย-จีน, คุณณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน และกรรมการบริหารสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีนและสม

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทย-จีน, คุณณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน และกรรมการบริหารสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีนและสมาคมธุรกิจต่าง ๆได้จัดประชุม ครั้งที่ 204 ณ ตึกไทยซีซี ทาวเวอร์ โดยคุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA), คุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เลขาธิการสมาคม พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ของสมาคมเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

Read More...แสดงรายการที่ 49 ถึง 64 จากทั้งหมด 124 รายการ