ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ ของสมาคม

รวบรวมข่าวสาร ทันเหตุการณ์ และกิจกรรมมากมายของสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมและผู้ที่สนใจให้ทราบข่าวสารได้ทันท่วง

13/08/2559

สมาคมฯสนับสนุนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) มอบหมายให้ บริษัทซีซีทีวี (ประเทศไทย)จำกัด บริษัทดิจิตอลคอม จำกัด และ บริษัทเอช ไอ พี โกลบอลจำกัด สนับสนุนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยมอบหมายให้ คุณกฤษฎา ปานบำรุง รองนายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย เป็นตัวแทนมอบกล้องวงจรปิดดังกล่าว ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกุง,โรงเรียนบ้านหนองแซง, โรงเรียนบ้านนาม่วง, โรงเรียนบ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท

Read More...
10/08/2559

คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ (สวทช.)

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2259 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), และคณะผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ดร.ศรัญย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการ นักวิจัยอาวุโส (NECTEC), ดร.กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ รองผู้อำนวยการ (NECTEC), อุดม ลิ่วลมไพศาล นักวิจัย หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ห้องปฏิบัติการระบบวัดและควบคุมระยะไก

Read More...
14/07/2559

งาน GDSF Thailand 2016 และ SMAhome Thailand 2016 by Secutech

(14 กรกฎาคม 2559) – งาน GDSF Thailand 2016 และ SMAhome Thailand 2016 by Secutech ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชีย สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย และ สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
เมสเซ่ แฟรงก์เฟิร์ต นิว เอร่า จับมือ เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. ประกาศความพร้อมการจัดสัมมนานานาชาติด้านเทคโนโลยีพร้อมกันสองงาน ได้แก่ เทคโนโลยยีด้านการรักษาความปลอดภัยและเทคโนโลยีสมาร์ทโฮม ในชื่อ GDSF Thailand 2016 หรือ Global Digital Security & Solutions

Read More...
14/07/2559

ประชุมครั้งที่ 3/2559 ณ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลใหม่แก่สมาชิกสมาคม

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) และคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ได้ร่วมประชุมครั้งที่ 3/2559 ณ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลใหม่แก่สมาชิกสมาคม และรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศให้รับทราบโดยทั่วกัน

Read More...
13/07/2559

สมาคมฯได้ต้อนรับการมาเยือนของคณะ Devele ICloud ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายระบบรักษาความปลอดภัยจากประเทศจีน

ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA), คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคม (TSA) ให้เกียรติต้อนรับการมาเยือนของคณะ Devele ICloud ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายระบบรักษาความปลอดภัยจากประเทศจีน

Read More...
13/07/2559

คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ คุณ Wang Da Peng และคุณ Long Yu Feng ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาต่างประเทศ

คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ คุณ Wang Da Peng และคุณ Long Yu Feng ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาต่างประเทศเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ในโอกาสนี้ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยร่วมกัน

Read More...
11/07/2559

คณะ Devele Icoud ตัวแทนผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยชั้นนำของประเทศจีนมาเยือนสมาคม

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) โดย พล.อ.ต กิตติทัศน์ ภาเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม, คุณภัทรปภา กวินฤทัยปรีดา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม, คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคม และคุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เลขาธิการสมาคม ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะ Devele Icoud ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยชั้นนำของประเทศจีน การมาเยือนในครั้งนี้เป็นการสานความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือทางธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยของทั้ง 2 ฝ่ายร่

Read More...
28/06/2559

พล.อ.ต. กิตติทัศน์ ภาเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมระบบรักษาความปลอดภัย

คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคม TSA และคุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เลขาธิการสมาคม TSA ได้มีโอกาสต้อนรับ พล.อ.ต. กิตติทัศน์ ภาเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งให้เกียรติเยี่ยมชมระบบรักษาความปลอดภัยและให้เกียรติรับเชิญเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคม TSA อีกด้วย

Read More...
17/06/2559

งาน ITS Expo China 2016 : The 5th Shenzhen International Intelligent Transportation System and Location-Based Service Expo

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 คุณ Yang Jin Cai ที่ปรึกษาต่างประเทศของสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงาน ITS Expo China 2016 : The 5th Shenzhen International Intelligent Transportation System and Location-Based Service Expo นอกจากนี้คุณ Dawin Yang ในนามสมาคมอาเซียน ประเทศไทย และคุณ Tony Yang นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) และพลอากาศตรี กิตติธัช พาเจริญ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย การจัดงานในครั้งนี้มีประเทศที่สนใจเข้าร่วมงานได้แก

Read More...
31/05/2559

คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ นายกสมาคมฯได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน CIVSEC 2016 : Civil Security and Civil Defence

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2559 คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน CIVSEC 2016 : Civil Security and Civil Defence เมือง Melbourne, ประเทศออสเตรเลีย Australia ในโอกาสนี้นายกสมาคมได้พบกับคุณ Sue Smith จาก Australian Industry & Defence Network รวมทั้งสมาคม Australian Information Security Association (AISA) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลข่าวสารทางด้านระบบรักษาความปลอดภัย

Read More...
17/05/2559

TSA ประชุมกรรมการฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 2/2559 โดยคุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ

TSA ประชุมกรรมการฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 2/2559 โดยคุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ ได้ประชุมชี้แจงในกิจกรรมที่สมาคมได้จัดขึ้น และกำลังดำเนินการ รวมทั้งให้กรรมการฝ่ายบริหารทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศในการประชุมในครั้งนี้เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์จากผู้บริหารมืออาชีพ

Read More...
11/05/2559

รายการทีวีช่อง TNN, SMARTECH Magazine และ XINHUA Magazine ได้สัมภาษณ์คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคม TSA

วันนี้รายการทีวีช่อง TNN, SMARTECH Magazine และ XINHUA Magazine ได้สัมภาษณ์คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคม TSA พร้อมทั้งถ่ายทำรายการทีวี ถ่ายภาพประกอบบทสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์สมาคมผ่านสื่อมวลชน 3 สื่อพร้อมกันครับ
Today TNN, SMARTECH Magazine and XINHUA Magazine had interviewed Mr. Tony Yang - The Association President of Thai Security Association (TSA) to publicize on 3 media.

Read More...
19/04/2559

งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยจากทั่วโลก ณ ไทเป ไต้หวัน

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) โดยคุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ นายกสมาคม, คุณกิตติชัย สมิทธิวุทธิกุล นายกกิตติมศักดิ์, คุณชาญวิทย์ ตันติมูรธา ที่ปรึกษา, คุณพันธพัฒน์ พิณสวัสดิ์ รองนายกสมาคม, คุณเวคิน ดำรงรัตน์ รองนายกสมาคม, คุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เลขาธิการ, คุณสมชาย จันทร์ปวน กรรมการ, คุณเอกชล กิ่งชาลศิลป์ กรรมการ แขกรับเชิญจาก Secutech International Security Expo @ ไต้หวัน งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยจากทั่วโลกในวันที่ 19-21 เมษายน 2559 ณ ไทเป ไต้หวัน (TSA JOIN SECU

Read More...
01/04/2559

งาน TSA Thank You Party เลื้ยงของคุณผู้ทรงคุณวุฒิและรวมถึงสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุน

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยได้จัดงาน TSA Thank You Party ขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2559 เพื่อเป็นการเลื้ยงของคุณผู้ทรงคุณวุฒิและรวมถึงสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนสมาคมฯ

Read More...
30/03/2559

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลสิงห์ทอง รางวัลธรรมาภิบาล ครั้งที่ 7

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลสิงห์ทอง รางวัลธรรมาภิบาล ครั้งที่ 7 ผู้บริหารและนักพัฒนาดีเด่น องค์กรดีเด่นแห่งปี 2559 โดยมี คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ นายกสมาคมเป็นตัวแทนในการรับรางวัลดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2559 โดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)
โครงการยกย่องสรรค์สร้างบุคคลและนักปกครองที่ดีและเป็นแบบตัวอย่าง ขับเคลื่อนเพื่อความเข้มแข็งของประเทศ รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ครั้งที่ 7 ผู้บร

Read More...
23/03/2559

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ร่วมกับ APSA และผู้จัดงาน Thailand Smart Tech 2016 จัดงาน TSA Night

ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ร่วมกับ APSA และผู้จัดงาน Thailand Smart Tech 2016 จัดงาน TSA Night ยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยไทย ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา โดยภายในงานยังมีผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายด้านมาให้ความรู้แก่สมาชิกและผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ทางสมาคมต้องขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกของสมาคมและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้การตอบรับเข้าร่วมงานและช่วยให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

Read More...แสดงรายการที่ 97 ถึง 112 จากทั้งหมด 124 รายการ