ในวันที่ 13 มกราคม 2563 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคม TSA ได้ถือโอกาสนี้เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์

13/01/2563

เนื่องในวาระโอกาสปีใหม่ 2563 ในวันที่ 13 มกราคม 2563 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัย TSA ได้ถือโอกาสนี้เข้าเยี่ยมคารวะ  พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อำนวยพร ความสุข และความปรารถนาดี และให้มีกำลังกาย กำลังใจ และสุขภาพที่แข็งแรง